Współpraca

 

 

(więcej…)

Pomoc

Signing the contract

Najczęściej zadawane pytania

 

Przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z funkcjonowaniem czasopisma.

 

Dodatkową pomoc ze strony naszych redaktorów można otrzymać pod adresem e-mail: redakcja@educover.pl

 

Jak wygląda procedura wydawnicza?

Zanim materiał (artykuł, film, zdjęcie) trafi do publikacji, przechodzi długą drogę. Pierwszym krokiem jest spełnienie wymogów prawnych: podpisanie umowy o publikacji materiału, przesłanie scanu dowodu osobistego i wypełnionego kwestionariusza. Drugim krokiem jest Kolegium Redakcyjne, gdzie pomysł albo gotowy materiał jest omawiany. Materiał zostaje przydzielony do odpowiedniego Redaktora Tematycznego, który jest pierwszą osobą kontrolującą materiał. Po jego akceptacji materiał trafia do Redaktora Prowadzącego, gdzie jest sprawdzany pod względem merytorycznym. Zaakceptowane materiały trafiają do Redaktora Językowego, który sprawdza poprawność językową. Następnie Redaktor Graficzny szuka do artykułu odpowiednich materiałów graficznych i przygotowuje zdjęcia/grafikę nadesłaną przez autora materiału. Na końcu procedury wydawniczej jest Redaktor Naczelny i Wydawca, który po akceptacji materiału zamieszcza go na stronie internetowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a publikacją swojego materiału na łamach educover.pl, napisz do nas na adres redakcja@educover.pl

Jakie są powody usuwania komentarzy?

Za treść komentarza odpowiedzialny jest wystawiający. Educover.pl nie ingeruje w wystawiane wpisy, opinie i nie decyduje o ich zasadności. Jednak w trosce o wszystkich odwiedzających portal educover.pl, administratorzy mają prawo usuwać wpisy/komentarze zawierające:

  • wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  • określenia typu złodziej, oszust, wyłudził, naciągnął wobec osób, co do których nie zapadł prawomocny wyrok w sprawie, ponieważ może to stanowić naruszenie dóbr osobistych;
  • dane osobowe zamieszczającego komentarz lub innej osoby (w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail itp.);
  • znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna;
  • informacje o charakterze wyłącznie reklamowym;
  • adresy stron WWW.

 

Czym jest i gdzie znajdę wniosek o publikację materiału?

Wniosek o publikację materiału jest to niezbędny załącznik do materiału, aby ten mógł zostać opublikowany w czasopiśmie educover.pl.

Jako materiał rozumiemy: artykuł, film, zdjęcie, grafikę, felieton, relację, wywiad, debatę, reportaż, fotoreportaż, recenzję i pozostałe gatunki dziennikarskie.

Jest to dokument zabezpieczający obie strony w kwestii formalno-prawnej, gdzie są ujęte prawa i przywileje obu stron.

Autor, który będzie chciał opublikować materiał w czasopiśmie educover.pl otrzyma taką umowę od Redaktora Naczelnego lub Redaktora Tematycznego swojego działu.

Czy mogę podjąć współpracę z educover.pl?

Educover.pl jest zawsze otwarte na możliwość podjęcia współpracy z nowymi osobami. Jeśli jesteś zainteresowany działalnością czasopisma i chciałbyś dołączyć do nas, wyślij swoją aplikację na adres: rekrutacja@educover.pl.

Jakie dokumenty muszę przesłać, aby rozpocząć współpracę z educover.pl?

Aplikując o współpracę/staż/praktyki w czasopiśmie educover.pl należy wysłać CV i próbkę własnych materiałów (film, artykuł, zdjęcia, grafikę itp.) na adres rekturacja@educover.pl. Prosimy o krótki opis zakresu swoich zainteresowań w treści wiadomości.

Cennik

 
 

[wpcc id="1"]
 
[wpcc id="2"]
 

Podane stawki są cenami brutto

Polityka Cookies

Signing the contract
(więcej…)