Aby kształciło się lepiej…

czwartek, 12.12.2013r.
Autor: napisał/a 7 artykułów.

aaPisaliśmy już o problemach, jakie mają uczelnie wyższe w związku z niżem demograficznym. Pisaliśmy też o pracy nauczyciela akademickiego, która wiąże się ze skomplikowaną biurokracją. Warto teraz przyjrzeć się szczegółowo szkolnictwu wyższemu w Polsce i zwrócić uwagę, jakim zmianom obecnie ulega oraz jakie plany snuje na przyszłość rząd, aby instytucja ta umacniała się i rozwijała.

Krótka lekcja historii

Dnia 5 kwietnia 2011 r., Prezydent Bronisław Komorowski, złożył podpis pod przyjętą przez Sejm uchwałą o zmianie ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym(…)”. MNiSW wysyłało jasny komunikat, że planowana reforma powinna mieć charakter totalny, a jej efekty zrewolucjonizują system szkolnictwa wyższego. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie ścieżki kariery naukowej, sposobu finansowania uczelni, modelu kształcenia studentów oraz zarządzania uczelnią. Nowe mechanizmy wprowadzono w oparciu o funkcjonujące w Europie tzw. Ramy Kwalifikacji, dzięki którym dyplomy uzyskane na polskich uczelniach będą porównywalne z dyplomami z pozostałych krajów europejskich. Eksperci oceniali te zmiany pozytywnie, jednak wskazali, że wprowadzane są zbyt późno, gdyż uczelnie wyższe wyludniają się na skutek czego, niektórym z nich grozi likwidacja. Choć jest to zbyt krótki okres na wysnuwanie wniosków na temat efektów, warto zagłębić się w zagadnienie: Jak zmieniła się sytuacja uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach?

Najważniejsi studenci

Nowelizacja ustawy skupiła się także wokół grupy najbardziej zainteresowanej – studentów. Sugerując się zapotrzebowaniem, utworzono nowe kredyty studenckie oraz zwiększono ilość stypendiów socjalnych, aby umożliwić studiowanie wszystkim bez względu na zamożność rodziny. W 2011 r. wprowadzona została 51% zniżka na przejazdy pociągami i autobusami dla studentów, a od 2012 r. także dla doktorantów. Prawo do bezpłatnych studiów na więcej niż jednym kierunku mają studenci z najlepszymi wynikami na drugim fakultecie (kryterium uzyskania stypendium rektora), co gwarantuje, że rozpoczęte na koszt państwa dodatkowe studia nie tylko ukończą, ale też w pełni spożytkują zdobytą wiedzę. Choć wprowadzenie opłat za drugi kierunek wywołało falę protestów, ministerstwo edukacji zapewnia, że celem było zwiększenie jakości kształcenia tak, aby decyzja ta nie była podejmowana pochopnie.

1 2

Aby kształciło się lepiej…
  • 4.50 / 5 5
2 ocen/y, 4.50 śr. ocen (90% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.