Bieda w Polsce

czwartek, 01.01.2015r.
Autor: napisał/a 32 artykułów.

HomelessParis_7032101Według danych GUSu z 2011 roku, ok. 28 proc. gospodarstw domowych jest dotkniętych jednym z rodzajów ubóstwa. Bieda nie jest zjawiskiem, które pojawiło się nagle, to problem ujawniający się od zawsze – na całym świecie.

Teoretyczny aspekt biedy i ubóstwa

Bieda to zjawisko złożone i wielowymiarowe, dlatego też nie można jej definiować w jednolity sposób. Słownik PWN opisuje biedę jako: brak wystarczających środków materialnych, trudną sytuację. Doktor nauk humanistycznych Anna Kurowska definiuje biedę w ten sposób: to sytuacja, w której środki materialne posiadane przez osobę, lub gospodarstwo domowe są niższe niż akceptowane minimum w społeczeństwie, lub gdy środki te nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Przeglądając strony internetowe dotyczące biedy, można zauważyć, że pojęcia biedy i ubóstwa są używane zamiennie. W ten oto sposób ludzie mogą wyciągnąć złe wnioski, że bieda i ubóstwo to to samo. Jak podaje słownik PWN ubóstwo to: minimum egzystencji; co za tym idzie, człowiek posiada tylko tyle, ile jest mu niezbędne do przeżycia.

Zmiany w ilości osób dotkniętych biedą na przestrzeni lat

Dane GUS ukazują, jak zmienia się ilość osób dotkniętych biedą ‑ w 2004 roku było to 11,8 proc., w 2007 14 proc., w 2011 6,8 proc., a w 2013 12,8 proc. Liczba osób dotkniętych

biedą jest zmienna. Według GUS wzrost ubóstwa dokonuje się przy jednoczesnej poprawie przeciętnej sytuacji materialnej ogółu Polaków.

Według danych GUS z 2013 roku bardziej zagrożonymi ubóstwem są mieszkańcy wsi aniżeli ośrodków miejskich. W 2012 roku w skrajnym ubóstwie żyło 4 proc. mieszkańców miast, a na wsiach ponad 10 proc. Dlaczego na wsiach wskaźnik ubóstwa jest wyższy? Wynika to z faktu, iż te osoby najczęściej nie mają własnego gospodarstwa rolnego, utrzymują się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytura czy renta, bądź przychody, które mają, uzyskują z rolnictwa tzn. pracują na cudzych gospodarstwach.

Przyczyny biedy

Jest wiele czynników, które przyczyniają się do biedy, jak i ubóstwa. Jednym z wielu jest bezrobocie rozpatrywane pod kątem członków rodziny, którzy powinni zapewnić  środki materialne do życia, a nie są w stanie tego uczynić. Może to wynikać chociażby z braku wykształcenia, przez co ludzie nie mogą znaleźć zatrudnienia, lub z niepełnosprawności, która ogranicza zdolność do pracy, co więcej, częściowo wyklucza ich ze społeczeństwa. Wielodzietność to kolejny z czynników. Przy zbyt dużej ilości dzieci i zbyt małych dochodach rodzice mają problem z zapewnieniem potomkom dobrej egzystencji. Zjawisko to często tyczy się osób pracujących na roli z tego względu, że przychody w tym rodzaju pracy są niewielkie. Co ciekawe, „bieda rodzi biedę” tzn. najczęściej rodzice, którzy są biedni, mówiąc kolokwialnie, przekazują swoją „niezaradność” dzieciom i zachowania rodziców są powielane.

1 2

Bieda w Polsce
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.