Biologiczno-psychologiczna walka o płeć

czwartek, 01.01.2015r.
Autor: napisał/a 43 artykułów.

walkaoplec2Płeć, jeden z podstawowych elementów rozróżniających ludzi, nie jest tak jednoznaczna, jak wydawało się jeszcze kilka lat temu. Większa samoświadomość ludzka powoduje, że coraz bardziej wyraźne staje się rozróżnienie płci biologicznej i płci kulturowej. Tym samym tradycyjny podział na to, co męskie lub żeńskie zanika, ustępując miejsca nowym, wciąż mało znanym, teoriom genderowym.

Płeć, czyli co?

W przeciwieństwie do polszczyzny, język angielski posiada dwa słowa rozróżniające płeć. Pierwszym z nich jest sex, czyli płeć biologiczna. Jest to pojęcie, którym określa się ogół różnic anatomicznych, hormonalnych czy reprodukcyjnych człowieka. Każdy posiada określoną płeć biologiczną od narodzin, niezależnie od chęci czy woli rodziców. Inaczej jest z angielskim słowem gender, odpowiednikiem płci kulturowej.

Płeć kulturowa, nazywana także społeczną, nie jest naturalnie przypisana człowiekowi, tym samym nie jest tożsama z płcią biologiczną. Płeć kulturowa jest swego rodzaju procesem konstruowania kobiety i mężczyzny poprzez odpowiednie praktyki kulturowe, zakorzenione w człowieku od dziecka. Jest to zbiór cech, ról społecznych, zachowań i atrybutów, uznawanych przez konkretne społeczeństwo za odpowiednie dla danej płci. Według Eugenii Mandal, profesor psychologii z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, płeć jest aktywnym procesem powstającym w interakcjach między ludźmi. To ludzie konstruują rzeczywistość na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

„Sto haseł o równości”, publikacja Stowarzyszenia Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci tak tłumaczy jej podział: Płeć biologiczna, ang. sex to cechy biologiczne, którymi różnią się kobiety i mężczyźni. Płeć społeczno-kulturowa, ang. gender to pojęcie odnoszące się do różnic społeczno-kulturowych (a nie tylko biologicznych) między kobietami a mężczyznami, przyswojonych w procesie wychowania, zmieniających się wraz z kolejnymi epokami i kształtujących się odmiennie zarówno w obrębie jednej kultury, jak i między kulturami.

„Gdybym mogła być mężczyzną…”

Amerykańska psycholog, Sandra Lipitz Bem, przeprowadziła w latach 70. XX wieku badania, na podstawie których utworzyła cztery główne typy płci psychologicznej. Są to, po pierwsze, osoby określone seksualnie, charakteryzujące się cechami odpowiadającymi ich płci biologicznej, tzw. męscy mężczyźni i kobiece kobiety. Po drugie, osoby nieokreślone seksualnie, mające w niewielkim stopniu ukształtowane cechy męskie i damskie, bez względu na ich płeć biologiczną. Po trzecie, osoby krzyżowo określone seksualnie, posiadające cechy odpowiednie dla płci przeciwnej, tzw. kobiecy mężczyźni i męskie kobiety. Po czwarte, osoby androgyniczne, które są w równej mierze posiadaczami cech męskich i damskich, niezależnie od posiadanej płci biologicznej.

1 2

Biologiczno-psychologiczna walka o płeć
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.