Bliźniacza Ziemia

czwartek, 12.06.2014r.
Autor: napisał/a 12 artykułów.

FrameAngelCzy to możliwe, by gdzieś we wszechświecie znajdowała się planeta identyczna jak ta, którą zamieszkujemy? Jeżeli tak, to jak daleko może się znajdować i czy w ogóle astronomowie są w stanie ją odnaleźć? Wciąż trwają poszukiwania planety o właściwościach zbliżonych do ziemskich. Naukowcy prowadzą swego rodzaju konkurs na „planetę idealną”, łudząco podobną do naszego globu.

Nie tylko rozmiar ma znaczenie

Powodów, dla których astronomowie poszukują planety ziemiopodobnej, jest wiele. Na błękitnej planecie za kilka miliardów lat może zdarzyć się katastrofa związana z ociepleniem klimatu, topnieniem lodowców oraz zmianą kierunku pola magnetycznego, która może wywołać groźne trzęsienia ziemi i powodzie. Zagrożeniem jest także Słońce, które za kilkanaście miliardów lat zacznie się powiększać, wchłaniając Merkurego i Wenus, a nasza planeta stanie się gorąca i sucha. Ludzie mogliby wówczas opuścić nieprzyjazną Ziemię i zamieszkać w miejscu podobnym do niej. Poza tym zarówno astronomów, jak i zwykłych ludzi, frapuje pytanie, czy gdzieś w kosmosie istnieją inne formy życia i czy są one podobne do ludzi. Najprościej byłoby to sprawdzić właśnie na planecie podobnej do Ziemi, na której panują warunki idealne do powstania życia typu ziemskiego.

Planeta siostrzana (podobna do Ziemi), by zyskać takie miano, musi spełniać określone warunki. Powinna być zbudowana ze skał i posiadać podobne warunki geologiczne. Musi obiegać gwiazdę, podobną do naszego Słońca pod względem wydzielanego przez nią ciepła i jasności światła. Bardzo ważne jest, by na planecie panowała temperatura umożliwiająca przeżycie ludziom i zwierzętom. Konieczna jest także obecność wody w stanie ciekłym, najlepiej w zbiornikach przypominających oceany czy jeziora. Znaczenie ma także wielkość, ponieważ obiekt astronomiczny podobnych rozmiarów do naszego globu będzie miał również podobną atmosferę. Idealnie dla ludzi byłoby, gdyby kandydatka na drugą Ziemię przeszła podobne procesy geologiczne i posiadała złoża, np. węgla.

Victor HabbickWażna jest technika

Poszukiwania są prowadzone na wiele sposobów. Każda z metod opiera się na innego rodzaju pomiarach i obserwacjach, a zastosowanie kilku jednocześnie może być bardziej efektywne. Naukowcy obserwują, czy wokół gwiazdy centralnej krążą planety. Jeżeli tak, to na podstawie obliczeń i obserwacji za pomocą teleskopów wnioskują, czy położenie którejś z nich sprzyja powstaniu życia podobnego do ziemskiego. Najczęstsze zastosowanie mają dwie metody: efektu Dopplera i tranzytu. Efekt Dopplera polega na obserwowaniu gwiazdy i otaczających ją planet, które wzajemnie na siebie oddziałują. Ciała te obiegają wspólny środek masy układu. W ten sposób zbliżają i oddalają się od Ziemi w sposób zauważalny za pomocą teleskopu.Technika ta pozwala wykryć masywne gwiazdy, jak również te krążące blisko gwiazdy macierzystej. Tranzyt to przejścia planety przed tarczą gwiazdy, sprawiające chwilowe przyciemnienie na niej w momencie, gdy obserwator i oba ciała znajdują się w jednej linii. Metoda tranzytu jest korzystniejsza, ponieważ pozwala na określenie promienia, masy i gęstości obserwowanych planet.

1 2

Bliźniacza Ziemia
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.