Chcę pomóc

czwartek, 05.11.2015r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

ChcęPomoc_1_MCWedług raportu „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych” z 2013 roku – działalność wolontaryjna kojarzy się z mocnym kręgosłupem moralnym oraz trudem i poświęceniem.

Około 75 proc. badanych uważa, że wolontariat wymaga kontaktu z cierpieniem i zmagania się z problemami innych osób, a 50 proc. utożsamia go z zajęciem trudnym i męczącym, odpowiednim dla wyjątkowych ludzi. Pod pojęciem wyjątkowości wymieniane są cechy takie jak dobra organizacja czasu, energiczność czy wspomniana niezachwiana postawa moralna. Ta ostatnia stanowi największą barierę dla „zwykłych zjadaczy chleba”. Aktywność społeczna wśród osób niezaangażowanych społecznie budzi ambiwalentne uczucia. Z jednej strony odczuwają oni podziw i szacunek, natomiast z drugiej – zdziwienie oraz niezrozumienie. Osoba bierna społecznie racjonalizuje swój brak zaangażowania poprzez tłumaczenie, że aktywność społeczna jest dla wyjątkowych osób, nadto moralnych, odmiennych lub zwyczajnie interesownych. Brak aktywności usprawiedliwiany jest także niedostatkiem czasu lub skupieniem się wyłącznie na własnej rodzinie. Jednak najczęściej jedną z głównych przyczyn jest niewiedza.

Badania wykazują, że aktywne społecznie jest około 30 proc. polskiego społeczeństwa. W wolontariat formalny, czyli we współpracy z organizacją pozarządową, zaangażowane jest 18 proc., a w nieformalny 27 proc.

ChcęPomoc_2_MCDlaczego warto angażować się w działalność społeczną? Z punktu widzenia jednostki wolontariat daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Dla pracodawców taka działalność jest wyznacznikiem empatii, jakości relacji interpersonalnych oraz potencjalnego zaangażowania w miękką działalność firmy. Ponadto wywieranie wpływu na otoczenie oraz satysfakcja płynąca ze zrealizowania założonych celów pozwala na zaspokojenie podstawowych dążeń człowieka – samorealizacji czy potrzeby osiągnięć. Działalność społeczna wpływa także na kształtowanie kreatywności i przewartościowanie indywidualnego systemu wartości.

Według profesora nauk politycznych Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, Ronalda Ingleharta, owo przewartościowanie, zwane postmaterializmem, występuje w społeczeństwach o względnie wysokim poziomie dobrobytu. Ujawnia się przez ruchy społeczne, które dążą do podniesienia jakości życia ludzi w obszarach niedostatecznie wspieranych przez państwo.

Trudnym i początkowo niemożliwym do zrealizowania może wydawać się rozpoczęcie działalności społecznej w pojedynkę. Tym samym ciekawą alternatywą staje się dołączenie do istniejącej organizacji lub zaangażowanie się w konkretny projekt. Kompleksowym źródłem informacji o trzecim sektorze jest ogólnopolski portal.ngo.pl. Zawiera on informacje pomocne przy wspieraniu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz raportuje dane o stanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Co ważniejsze, umożliwia korzystanie z bazy organizacji pozarządowych działających w Polsce, a także promuje wydarzenia i projekty w tym sektorze.

 

Katarzyna Holk

Redakcja: Dominika Nożewska

Redakcja językowa: Paulina Roszak, Tomasz Tułasiewicz

Redakcja graficzna: Maciej Chmiel

Chcę pomóc
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.