CSR, czyli społecznie odpowiedzialny biznes

czwartek, 02.10.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

1429170-Skrót CSR to nic innego jak Corporate Social Responsibility, tłumaczone na język polski jako „społeczna odpowiedzialność biznesu” bądź „społecznie odpowiedzialny biznes”. Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa powinny troszczyć się nie tylko o wypracowywanie zysków, ale także o zapewnienie dobrych warunków dla pracowników, dbanie o środowisko naturalne, działanie fair play wobec konkurentów oraz tworzenie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Czy CSR może naprawdę służyć interesariuszom organizacji?

CSR obejmuje szereg działań wobec różnych grup interesariuszy, czyli osób lub instytucji, na które wpływa dana organizacja oraz które mogą mieć wpływ na dane przedsiębiorstwo. Koncepcja społecznej odpowiedzialności rodziła się stopniowo. Na przełomie XIX i XX w. amerykańskie korporacje prowadziły swoją działalność nie zważając na innych uczestników rynku. Wywołało to falę skandali, która zakończyła się zaostrzeniem amerykańskiego prawa. Organizacje nie miały już tak dużej swobody działania.

Następnie pojawili się praktycy biznesu, którzy nieco odmiennie rozumieli CSR. Andrew Carnegie uważał, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna opierać się na dwóch zasadach: miłosierdzia i włodarstwa. Carnegie twierdził, że organizacje powinny przybrać rolę rodzica lub opiekuna i pomagać swoim dzieciom (klientom oraz pracownikom), ale tylko w tych obszarach, które są zbieżne z obszarami zainteresowania firmy. Z kolei Milton Friedman był zdania, że istnieje tylko jeden jedyny rodzaj odpowiedzialności społecznej ze strony świata biznesu – wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia własnych zysków na tyle, na ile pozostaje to zgodne z regułami gry. Obecnie coraz częściej przyjmuje się pogląd, że przedsiębiorstwa powinny stosować politykę zrównoważonego rozwoju oraz dbać o zadowolenie wszystkich swoich interesariuszy. Jakie działania mogą podejmować organizacje wobec pracowników, dostawców, konkurentów, środowiska naturalnego, akcjonariuszy czy społeczności lokalnej?

Działania wobec pracowników

Przedsiębiorstwa na swoich stronach internetowych często chwalą się szerokim wachlarzem inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudnionych osób. Zwracają uwagę na wprowadzenie zaostrzonych standardów BHB, respektowanie praw człowieka, ustanowienie kodeksu etycznego, obecność rzecznika do spraw etyki, zapewnienie ciągłego rozwoju, szkoleń i systemu wsparcia, a także pomoc zwalnianym pracownikom (outplacement). Lista działań jest zwykle bardzo długa. Jednak większość z tych aktywności powinna być standardem, a nie czymś, czym można się pochwalić w ramach CSR. Z samego założenia społecznie odpowiedzialny biznes powinien wykraczać poza normy ustalone prawnie, a nie powielać wymogi gwarantowane choćby w kodeksie pracy. Przecież żaden pracownik nie powinien być traktowany w sposób niehumanitarny.

PKN Orlen, firma działająca w branży paliwowej, ma na swojej stronie internetowej osobną zakładkę poświęconą odpowiedzialnemu biznesowi. Można tam wyczytać, że przedsiębiorstwo zapewnia wysokie standardy oraz dba, aby miejsce pracy było bezpieczne i wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia. Firma wprowadziła także program „Odpowiedzialność i troska” (Responsible Care), a do założeń tej inicjatywy należą m.in. dofinansowanie wypoczynku i leczenia sanatoryjnego, udzielanie preferencyjnych pożyczek, zapewnianie kompleksowej opieki medycznej.

1 2

CSR, czyli społecznie odpowiedzialny biznes
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.