Czym jest kultura organizacyjna?

czwartek, 10.04.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

2Studenci zarządzania, słysząc pojęcie kultura organizacyjna, uśmiechają się z rozdrażnieniem do siebie. Ten termin jest wszechobecny w toku ich studiów. Czy warto poświęcać mu aż tyle godzin wykładów i ćwiczeń? Czym tak naprawdę jest kultura organizacyjna i jaki ma wpływ na pracowników? Czy z jej powodu ktoś może zostać zwolniony z pracy?

Kulturę organizacyjną często definiuje się jako swoisty system norm, wartości, poglądów, zasad postępowania, postaw oraz symboli, które są wspólne dla członków danego przedsiębiorstwa i odróżniają ich od pracowników innych organizacji. Edgar H. Schein, amerykański psycholog i badacz kultury organizacyjnej, wyróżnił jej trzy poziomy, a mianowicie:

  • widoczny i uświadomiony, na który składają się artefakty fizyczne (taki sam ubiór pracowników, wystrój pomieszczeń), behawioralne (wypracowane sposoby zachowań, sposób obchodzenia świąt i uroczystości) oraz językowe (żargon oraz mity o bohaterach organizacyjnych, anegdoty o śmiesznych sytuacjach, które zdarzyły się w przedsiębiorstwie);
  • częściowo widoczny i uświadomiony, tworzony przez normy i wartości, regulaminy, zasady postępowania, ideologie;
  • niewidoczny, zwykle nieuświadomiony – stosunek do otoczenia i rzeczywistości, natura ludzka, stosunki międzyludzkie.

Kultura organizacyjna danego przedsiębiorstwa kształtuje się na bazie kultury narodowej danego kraju. Na przykład firmy powstające w Stanach Zjednoczonych charakteryzują się większą bezpośredniością w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładnymi niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach japońskich. Amerykanie nie tworzą także sztywnych i scentralizowanych struktur organizacyjnych, a Japończycy cenią sobie lojalność oraz duży szacunek dla zajmowanego stanowiska i władzy, którą sprawuje dana osoba.

Duży wpływ na rozwój kultury organizacyjnej mają także założyciele przedsiębiorstwa. To właśnie wyznaczają, jakimi wartościami powinni kierować się pracownicy, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie są dozwolone. Bardzo często organizacje „przejmują” cechy osobowości swojego przywódcy. Jeśli Pan Jan Kowalski był apodyktyczną osobą, która nie potrafiła delegować uprawnień oraz czuła ciągłą potrzebę kontrolowania swoich podwładnych, to w jego przedsiębiorstwie menedżerowie nie będą posiadali autonomii, a każdą decyzję będą musieli konsultować z „szefem”. Prawdopodobnie oni także nie obdarzą dużym zaufaniem swoich podwładnych i będą z nimi postępować w ten sposób, jak sami byli traktowani przez Pana Kowalskiego.

1 2 3

Czym jest kultura organizacyjna?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.