Dyskryminacja w polskiej szkole

czwartek, 27.08.2015r.
Autor: napisał/a 32 artykułów.

DyskryminacjaWPolskiejSzkole_2_MCDyskryminacja w polskiej szkole to nagminny problem. Według raportu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej dyskryminacja dotyka najczęściej uczniów biednych i nieheteroseksualnych. Dlaczego dzieci mają takie trudności z innością?

Odmienny człowiek

Psycholog Małgorzata Jonczy-Adamska mówiła o „hegemonii takosamości”, czyli o tym, że ryzykownie jest się wyróżniać. Wynika to z faktu, że nauczyciele oraz uczniowie oczekują od siebie nawzajem mieszczenia się w pewnych ramach lub po prostu normach przyjętych z góry, które funkcjonują w ich świadomości. Dlatego nikt nie powinien odstawać od utrwalonego schematu.

Jak wynika z raportu Dyskryminacja w szkole, najczęstszą przyczyną dyskryminacji jest bieda. Okazuje się, że dzieci z uboższych rodzin wielokrotnie są piętnowane i wykluczane. Niekiedy czynnikiem o tym decydującym jest ubiór. Koleżanki i koledzy szybko rozpoznają ubrania z second handów albo tańszych sklepów, wytykają osobę je noszącą i są przy tym bezwzględni. Powodem dyskryminacji bywa także wygląd, np. otyłość, pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, niepełnosprawność, a także wyznanie lub bezwyznaniowość. Dyskryminowani są również chłopcy, którzy w oczach rówieśników nie są dostatecznie męscy. Takie osoby są izolowane, wyśmiewane przez rówieśników. Jest bardzo dużo przypadków, kiedy inni znęcają się nad nimi w sposób psychiczny i fizyczny. Pokrzywdzeni uczniowie często nie wiedzą, czym tak naprawdę jest dyskryminacja, przez co nie potrafią się przed nią bronić, nie szukają nawet pomocy u nauczyciela czy pedagoga. W raporcie jest także mowa o tym, że dzieci doświadczają także dyskryminacji ze strony nauczycieli, np. w postaci pogardliwych określeń. Jak można przeczytać na portalu Onet: Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara zwróciła uwagę, że wszystkie opisane w raporcie przejawy dyskryminacji są bardzo niepokojące, jednak „to, co może najbardziej niepokoi, to jest to, że czasami sojusznikami tych znęcających się młodych ludzi są nauczyciele”. „Nauczyciele, którzy robią seksistowskie uwagi, bardzo wyraźnie odnoszące się do seksualności dziewczynek, to jest rzecz karygodna” – oceniła. Wielokrotnie nauczyciele bagatelizują zachowania dyskryminacyjne bądź na nie nie reagują. Nie zwraca się także uwagi na potrzeby ofiar. Być może przez to, że grono pedagogiczne tak naprawdę nie jest wyedukowane w kwestiach dyskryminacji i jej zapobiegania. Prof. Fuszara zwróciła uwagę, że pracownicy oświaty powinni mieć odpowiednią wiedzę na ten temat, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zajęć w tym zakresie podczas studiów.

DyskryminacjaWPolskiejSzkole_1_MCDzieci imigrantów nie są przyjmowane w Polskich szkołach z entuzjazmem – osoby te odbierane są przez innych w sposób stereotypowy, np. jako „brudasy”. Młodzież izoluje imigrantów, chociażby poprzez niekrytą niechęć do dobierania się z nimi w pary na lekcji wychowania fizycznego. Jak można przeczytać w czasopiśmie „Polityka”: Dyskryminacja w takich przypadkach jest o tyle dolegliwa, że na ulicy czy w sklepie to incydent. W szkole – codzienność, a w mediach społecznościowych zmienia się w całodobową opresję.

Dlaczego Polscy uczniowie mają problemy z innością? Być może dlatego, że w programie szkolnym nie wspomina się o mniejszościach; chodzi też o wiedzę, którą wynosi się z domu, lub ogólny światopogląd młodych ludzi, który można sprowadzić do tego, że lepiej jest się nie wyróżniać.

Dyskryminacja w szkole objawia się na wielu płaszczyznach, nie tylko wobec uczniów. Są też przypadki, gdy dotyka ona także nauczycieli. Ludzie są od razu zniechęceni, gdy ich dziecko ma uczyć homoseksualna osoba – „przecież to źle wpłynie na pociechę”. A co z nieobowiązkową już lekcją katechezy? Bez wątpienia można spotkać młodych ludzi wykluczanych ze względu na nieuczestniczenie w niej. Nikt nie wie, ile czasu musi minąć, aby inność nie powodowała negatywnych reakcji. Mimo że większość osób uznaje się za tolerancyjnych niemal w każdej dziedzinie życia, to fakty zdają się temu zaprzeczać. Jak długo?

 

Klaudia Kuświk

 
Redakcja: Dominika Nożewska
Redakcja językowa: Joanna Kaczerzewska, Tomasz Tułasiewicz
Redakcja graficzna: Maciej Chmiel

Dyskryminacja w polskiej szkole
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.