Dzieje Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

czwartek, 17.09.2015r.
Autor: napisał/a 2 artykułów.

opactwo1m.wTynieckie opactwo benedyktynów od stuleci zajmowało uprzywilejowane miejsce wśród klasztorów w Polsce, stąd też od dawna skupiało na sobie duże zainteresowanie naukowców. A historia Tyńca jest równie fascynująca jak i zawiła.

W czasach średniowiecza zakony współdziałały w tworzeniu struktur państwa, należąc do najważniejszych ośrodków życia intelektualnego. Odgrywały ważną rolę w dziedzinie gospodarczej i społecznej, jako zamożni protektorzy procesu osadniczego. Dzieje benedyktynów są szczególnie ważne ze względu na fakt, że byli oni pierwszym zakonem sprowadzonym do Polski. Proces fundacji klasztorów benedyktyńskich, ich rozwoju i działalności, łączy się ściśle z początkami naszego państwa, towarzysząc jego dziejom w wiekach następnych.

Fundacja klasztoru i czasy średniowiecza

Początki obecności mnichów na naszych ziemiach wiążą się z chrystianizacją Polski, zapoczątkowaną w latach 60. X w. Pierwszych siedzib mnichów upatruje się w Międzyrzeczu, Krakowie i być może w Ostrowie Tumskim. Niewiele jednak wiadomo o codziennych zajęciach pierwszych mnichów. Niewątpliwie głównym ich zadaniem była sprawowana wspólnie modlitwa liturgiczna za żywych i za zmarłych oraz kształcenie nowych, miejscowych kadr dla potrzeb Kościoła. Opactwa stawały się nie tylko podporami misji i tworzącej się organizacji kościelnej, lecz także centrami kultury i sztuki.

Dzieło zapoczątkowane w połowie X w. sto lat później rozwinął Kazimierz Odnowiciel, podejmując od lat 40. XI w. odbudowę struktur państwowych i kościelnych w oparciu o istniejące opactwa oraz powołując nowe, jako zaplecza dla odnawianych biskupstw. Dzieło Kazimierza kontynuował jego syn Bolesław Szczodry. Nieopodal Gniezna powstało więc opactwo w Mogilnie, opodal Poznania – w Lubiniu, a pod Krakowem – w Tyńcu.

Rok 1044 jako data założenia opactwa w Tyńcu pojawia się u Jana Długosza. Niestety nie mamy źródła, z którego Długosz zaczerpnął tę datę. Najstarszy dokument tyniecki z około 1124 r., jest tylko potwierdzeniem posiadłości, jakie klasztor już miał w tym czasie. Nie było natomiast właściwego dokumentu fundacyjnego, gdyż w XI w. taka praktyka w Polsce jeszcze nie istniała. Do dziś dnia toczy się wśród historyków dyskusja, kto i kiedy założył tynieckie opactwo. Jedni bronią przekazu Długosza o 1044 r. i osobie księcia Kazimierza Odnowiciela, inni odnoszą sprowadzenie mnichów do czasów Bolesława Szczodrego i wiążą to wydarzenie z jego koronacją królewską w 1075 r.

1 2

Dzieje Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.