E-demokracja, czyli nowe technologie w polityce

czwartek, 30.04.2015r.
Autor: napisał/a 3 artykułów.

126808469Druga dekada XXI w. bywa określana jako czas tzw. przemysłowej cywilizacji informacyjnej. Jej podstawowym elementem jest społeczeństwo informacyjne, w którym coraz więcej sfer życia wykorzystuje nowe technologie. Celem korzystania z nowych technologii jest obniżenie kosztów udostępniania i przetwarzania informacji. Takie rozwiązania technologiczne wykorzystuje się coraz częściej w systemie demokratycznym i nosi to nazwę elektronicznej demokracji (e-demokracji), a potencjał tej formy ustroju okazuje się być bardzo bogaty.

Małgorzata Musiał-Karg zajmująca się tematyką wykorzystania nowych technologii w demokracji wyjaśnia, że elektroniczna demokracja to: nieograniczone czasem i miejscem wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez obywateli w celu poszerzenia ich możliwości wyborów i działalności. Celem e-demokracji jest więc wzmacnianie w państwie procesów demokratycznych np. poprzez wykorzystanie jej do dyskusji politycznej oraz głosowania. Ponadto ta forma demokracji ma za zadanie wzmacniać władzę polityczną tych, których władza jest minimalizowana w bardziej znaczących procesach. Wśród nowych technologii wykorzystywanych najczęściej w e-demokracji wymienia się radio, telewizję, różnego typu maszyny do głosowania, jednak najpowszechniejszy jest Internet. Atrakcyjność jego wykorzystania wynika przede wszystkim z formy komunikacji, która nosi nazwę „wielu-do-wielu”. Nazwa wzięła się stąd, że Internet daje możliwość jednoczesnego komunikowania się ze sobą dużej ilości osób i to bez względu na miejsce pobytu. Ponadto ułatwia wymianę myśli i poglądów w formie debat internetowych, które są elektronicznym odpowiednikiem zgromadzenia powszechnego, jest łatwy do wykorzystania, niesie ze sobą większe możliwości w zakresie przetwarzania informacji i jest tani w eksploatacji. Nowe technologie wpływają przede wszystkim na usprawnienie przekazywania informacji, zaangażowanie w debatę polityczną oraz uczestnictwo w podejmowaniu decyzji politycznych.

Zalety nowych technologii M. Musiał-Karg opisuje opierając się na zmianach w sposobie informowania, komunikowania i głosowania, które zachodzą na rynku politycznym. W zakresie informowania nowe technologie umożliwiają szybszy przekaz i odbiór informacji np. poprzez strony internetowe i komunikatory społecznościowe (takie jak Messenger i Hangout). Umieszcza się na nich informacje o działaniach podejmowanych przez partie, prowadzi się kampanie wyborcze, tworzy wizerunek partii i poszczególnych jej członków. W zakresie komunikacji nowe technologie umożliwiają zmniejszenie dystansu pomiędzy obywatelami a politykami. W przypadku głosowania technologie ułatwiają udział obywateli w politycznym procesie decyzyjnym.

Nowe technologie w praktycznym zastosowaniu

Interesujący wątek, obrazujący e-demokrację w praktycznym zastosowaniu, porusza Łukasz Scheffs, specjalizujący się w marketingu politycznym doktor Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,. Politycy wykorzystują środki masowego przekazu, w tym portale społecznościowe (takie jak Twitter, Facebook, Instagram), do komunikowania się z obywatelami. Ułatwia to identyfikowanie partii poprzez działania i wizerunek lidera, co jest aktualnym trendem budowania marki poszczególnych partii. Jest to jeden z powodów, dlaczego e-marketing stał się obecnie ważnym narzędziem w systemie demokratycznym. Internet został skutecznie wykorzystany w kampanii wyborczej do europarlamentu w Polsce w 2009 roku. Wśród głównych narzędzi wykorzystanych do komunikacji znalazły się blogi, strony internetowe i portale społecznościowe. Dbano przede wszystkim o strony internetowe, jednak ich minusem był ograniczony kontakt z wyborcą z uwagi na brak możliwości pozostawiania komentarzy. Stały się jednak doskonałym źródłem informacji o kandydacie. Uwagę dr. Ł. Scheffsa podczas kampanii z 2009 roku zwrócił kandydat na europarlamenatrzystę Rafał Trzaskowski. Polityk ten stworzył serię spotów wyborczych, które następnie można było oglądać na specjalnym kanale YouTube. Cała seria nosiła tytuł „dla Rafała” i występowały w nich znane osoby. Polityk podczas swojej kampanii prowadził również bloga oraz wykorzystał portale społecznościowe: Naszą Klasę, Facebook, GoldenLine. Narzędzia te dały mu przepustkę do zdobycia jednego z trzech mandatów uzyskanych przez jego partię, pomimo iż startował z czwartego miejsca na liście wyborczej. Z uwagi na to, że kampania z 2009 roku była pierwszą, w której wykorzystano nowe technologie, wielu polityków miało trudności np. z aktualizowaniem stron oraz posługiwaniem się skuteczną strategią.

1 2

E-demokracja, czyli nowe technologie w polityce
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.