Elektryczność i magnetyzm

czwartek, 18.12.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

elektrycznosc2m.wJuż starożytny uczony grecki Tales zaobserwował, że potarty kawałek bursztynu przyciąga niewielkie przedmioty, na przykład pióra, i starał się to wyjaśnić. Niestety ówczesna wiedza na temat fizyki była znikoma – nie była ona nawet wyodrębniona jako dziedzina nauki, a siły przyciągania ładunków elektrycznych i pól magnetycznych były zagadką dla pokoleń przez wiele kolejnych wieków.

Dopiero w 1600 roku angielski fizyk William Gilbert zasugerował, że Ziemia to jeden wielki magnes. On też wymyślił nazwę elektryczność. Ponad sto lat później wiedziano już, że elektryczność znajduje się na zewnątrz, a nie wewnątrz przedmiotów – jak dotychczas sądzono – i że ładunki elektryczne przenoszone są przez pewne materiały, a przez inne nie. W 1751 roku Benjamin Franklin, amerykański polityk i uczony, opisał elektryczność jako niewidzialny płyn i pokazał, że można namagnesować igłę. Rok później przeprowadził niebezpieczny eksperyment z latawcem, by udowodnić, że błyskawica jest wyładowaniem elektrycznym.

Początek rewolucji

Wiek XIX przyniósł wiele przełomowych odkryć i wynalazków w dziedzinie elektryczności i elektromagnetyzmu. Wykazano, że kabel, przez który płynie prąd elektryczny, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne i wpływa na wskazania kompasu. Wynaleziono elektromagnes, silnik, generator elektryczny oraz protoplastę współczesnej baterii, tzw. ogniwo Volty, nazwane tak od nazwiska jego wynalazcy. Powstały pierwsze telegrafy, wysyłające wiadomości na duże odległości. Natomiast w 1867 roku szkocki fizyk James Clerk Maxwell udowodnił, że elektryczność i magnetyzm to elementy tej samej siły elektromagnetycznej. Wszystkie te odkrycia zrewolucjonizowały życie całych społeczeństw, które stało się odtąd dużo łatwiejsze.

Elektryczność statyczna

Główny czynnik generujący elektryczność to kwantowe cząstki zwane elektronami. Znajdują się wewnątrz atomów i każdy posiada swój ładunek elektryczny. Po uwolnieniu z atomu wytwarzają elektryczność. Podstawową własnością ładunku elektrycznego jest to, że występują jego dwa rodzaje: dodatni i ujemny. Ładunki o przeciwnych znakach przyciągają się wzajemnie, a o tych samych – odpychają. Fizyk Edward Purcell podaje, że ilustruje to uniwersalne prawo, tj. jeśli dwa małe elektrycznie naładowane ciała A i B umieszczone w pewnej odległości od siebie odpychają się oraz jeśli A przyciąga trzecie naelektryzowane ciało C, to z pewnością można stwierdzić, że B i C również się przyciągają.

1 2

Elektryczność i magnetyzm
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.