Esperanto – język narodów

czwartek, 25.06.2015r.
Autor: napisał/a 5 artykułów.

esperanto1m.wWedług Polskiego Stowarzyszenia Europa Demokracja Esperanto (EDE PL) język esperanto jest drugim, zaraz po języku angielskim, najpopularniejszym językiem wśród internautów, a na świecie istnieją aż 42 uniwersytety, które umożliwiają naukę esperanto.

Twórcą języka esperanto jest Ludwik Zamenhof, urodzony w Białymstoku lekarz okulista o polsko-żydowskich korzeniach. Jak wynika z rozmowy w audycji kulturalnej Polskiego Radia przeprowadzonej z esperantystką Gabrielą Kosiarską, Zamenhof postanowił stworzyć język uniwersalny i łatwy do przyswojenia, ponieważ bariera językowa prowadzi do nieporozumień między ludźmi. W 1878 roku pojawiła się pierwsza wersja tego języka. Maria Ziółkowska w książce „Doctor Esperanto”, którą w całości poświęciła życiu Ludwika Zamenhofa, ukazuje trudności tworzenia nowego języka. Przeszkodą były przede wszystkim problemy finansowe, które przyczyniły się do opóźnień druku podręczników zatytułowanych „Język międzynarodowy”.

Słownictwo języka esperanto jest bardzo proste, wręcz intuicyjne. Każde słowo powstało bowiem na bazie słów o tym samym znaczeniu w różnych językach, głównie europejskich. Efekt jest taki, że mając styczność z językiem esperanto, ale nie znając go, można się wiele domyślić. Poza tym każde słowo czyta się tak, jak jest ono napisane.

Język esperanto funkcjonuje do dziś i wciąż powiększa się zasób literatury pisanej w tym języku, a kolejne dzieła pisane prozą i wierszem są tłumaczone. Ciekawostką jest to, że zanim przetłumaczono na język angielski „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, pojawiła się jego wersja w języku esperanto, a tłumaczenia tego podjął się Antoni Grabowski, tłumacz i działacz międzynarodowego ruchu esperantystów. Ponadto są wydawane czasopisma, wystawiane sztuki teatralne i skecze kabaretowe w tym języku.

1 2

Esperanto – język narodów
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.