Globalna wioska w erze Internetu

czwartek, 06.08.2015r.
Autor: napisał/a 6 artykułów.

globalna1c.mObecnie proces globalizacji przebiega w zawrotnym tempie, w wyniku czego coraz wyraźniej widać zmianę w strukturze przestrzeni społecznej. W nowym środowisku kulturowym, zdominowanym przez wirtualny typ przepływu informacji, tworzy się społeczeństwo globalne, mimo wszelkich uwarunkowań wynikających z historii i zaplecza kulturowego poszczególnych narodów. Od początku lat 90. XX wieku to Internet w dużej mierze sprzyja intensyfikacji tego zjawiska. Jak pisze socjolog dr Patrycja Bałdys w artykule Globalna wioska czy samotność w sieci? Jednostka w świecie mediów: Jesteśmy świadkami tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, którego najistotniejszą cechą jest gwałtowny rozwój mediów elektronicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pojęcie globalnej wioski wprowadził w swojej książce Galaktyka Gutenberga (1962) kanadyjski teoretyk komunikacji Herbert Marshall McLuhan. Krzysztof Loska, dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, autor książki Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, zwraca uwagę, że słowo galaktyka oznacza u McLuhana wtórne środowisko człowieka, powstałe w wyniku przemian technologicznych, które wpływa na psychikę, kształtuje tożsamość i osobowość. Masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając komunikację na coraz większą skalę. W związku z rozwojem narzędzi komunikacji, nowoczesnych środków masowego przekazu, szybkim przepływem informacji świat nabrał innego charakteru. Mechanizm jego działania McLuhan porównał do funkcjonowania społeczności w wiosce. Zauważył, że w obu przypadkach ludzie pozostają w bliskich kontaktach i zależnościach, dzielą się wzajemnie informacjami, tworząc w ten sposób zintegrowaną grupę.

Jak wynika z raportu „Forbesa” z 2014 roku, Internet jest używany przez 40 procent światowej populacji, czyli około trzy miliardy osób. McLuhan pisał, że media pogrążają nas w ogólnoświatowym zbiorniku informacji i umożliwiają człowiekowi wtopienie się w całą ludzkość. Samotna i oderwana od społeczeństwa rola człowieka piśmiennego Zachodu podlega obecnie nowemu, intensywnemu, głębokiemu procesowi współuczestnictwa, a dzieje się tak za sprawą elektronicznych mediów, co sprawia, że odzyskujemy kontakt z sobą samym, a także z innymi ludźmi. O ile wizja Kanadyjczyka wydaje się pozytywna, o tyle bliższe przyjrzenie się skutkom globalizacji, szczególnie w odniesieniu do kultury, nie napawa optymizmem. Mass media i media najnowszej generacji wywarły znaczące piętno na rozwoju współczesnej kultury i cywilizacji. Ich znaczenie jest dominujące w dostarczaniu różnorodnych informacji, w upowszechnianiu wzorów zachowania, w kreowaniu tzw. kultury popularnej – zauważa Janusz Gajda, autor książki Media w edukacji. Druga strona medalu jest więc taka, że jednym z podstawowych mechanizmów funkcjonowania społeczności globalnej wioski jest przenikanie się kultur. Uwarunkowana historycznie, wypracowana przez wieki tożsamość właściwa poszczególnym grupom społecznym stopniowo ulega degradacji i zubożeniu przez wpływ dominującej dzisiaj kultury zachodniej. Ludy koczownicze i plemiona, których życie oscylowało do tej pory wokół tradycji przodków, z coraz większym trudem odnajdują się w rzeczywistości nowego wieku.

1 2

Globalna wioska w erze Internetu
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.