Głos kobiet

czwartek, 08.05.2014r.
Autor: napisał/a 13 artykułów.

gloskobietJeszcze sto lat temu, kobiety w Europie nie miały prawa uczestnictwa w życiu politycznym, nieliczne rozwijały się zawodowo, a tylko garstka miała wstęp na uczelnie wyższe. Od tego czasu wiele się zmieniło, ale jeśli chodzi o politykę, ta wciąż pozostaje domeną mężczyzn…

Narodziny ruchu sufrażystek

Życie publiczne od zarania dziejów było sferą wyłącznie mężczyzn, gdzie kobiety nie miały prawa wstępu. Już od połowy XVIII wieku, w Europie pojawiały się pierwsze głosy sprzeciwu wobec takiego stanu rzeczy. Wówczas to prekursorzy i prekursorki feminizmu, zwolennicy emancypacji, publikowali swoje rozważania na temat równości płci i wzywali do równouprawnienia kobiet w dziedzinie edukacji, pracy, polityki. Prawo czynnego i biernego udziału w wyborach parlamentarnych było jednym z najistotniejszych postulatów, ponieważ działalność polityczna była drogą do osiągnięcia pozostałych celów z zakresu równego traktowania kobiet. Prawdziwa batalia o prawa wyborcze, rozpętała się w drugiej połowie XIX wieku – kobiety w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zmobilizowały się i utworzyły ruch, z czasem nazwany ruchem sufrażystek. Termin „sufrażystki” wywodzi się z angielskiego suffrage – co oznacza „głosowanie”, „prawo głosu”. Za wydarzenie, które zainicjowało działalność sufrażystek, uważana jest I Konwencja Praw Kobiet w Seneca Falls (USA), zorganizowana przez Elisabeth Cady Stanton oraz Lucretie Mott w 1848 roku. Sufrażystki stały się wzorem dla przyszłych pokoleń działaczek organizacji kobiecych.

Amerykańskie bojowniczki

W Stanach Zjednoczonych początki społecznego zaangażowania kobiet związane są z ruchem abolicjonistycznym (wzywający do zniesienia niewolnictwa) oraz z towarzystwami antyalkoholowymi, dopiero po czasie zwrócono uwagę na brak praw politycznych damskiej części społeczeństwa. Powstały kobiece organizacje: American Women Suffrage Association oraz Woman’s Christian Temperance Union. Amerykańskie sufrażystki, aby zwrócić uwagę na problem, sięgały po dość agresywne metody – oprócz organizowania demonstracji, wybijały szyby w lokalach publicznych, podpalały listy w skrzynkach pocztowych, przykuwały się łańcuchami do ogrodzeń. Pierwszym sukcesem w batalii o równe kryterium polityczne, było przyznanie praw wyborczych kobietom w stanie Wyoming, w 1869 roku. Sytuacja w całym kraju zmieniła się dopiero po I wojnie światowej. W czasie walk w Europie, Amerykanki zastąpiły walczących na froncie mężczyzn, na ich stanowiskach pracy. Udowodniły, że kompetencjami dorównują swoim mężom i synom, obalając mit o „słabej płci” niezdolnej do wysiłku umysłowego czy fizycznego. Ostatecznie, w 1919 roku, Kongres USA ustanowił XIX poprawkę do Konstytucji, mówiącą o biernym i czynnym prawie wyborczym wszystkich kobiet. Walka środowiska sufrażystek zakończyła się więc upragnionym sukcesem.

1 2

Głos kobiet
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.