Humanitarnie po polsku

czwartek, 30.01.2014r.
Autor: napisał/a 7 artykułów.

aaaa

Żyjemy w świecie, w którym nie brakuje wojen domowych czy katastrof naturalnych. Poszczególne kraje często nie są w stanie zapewnić dostatecznej pomocy swoim obywatelom tak, aby ci skutecznie mogli przeciwdziałać kryzysowi. Ani grupy państw, ani nawet organizacje międzynarodowe, nie mają możliwości dotarcia do wszystkich poszkodowanych. Tę lukę starają się wypełniać organizacje humanitarne, a przykładem jednej z nich jest Polska Akcja Humanitarna.

Czym jest pomoc humanitarna?

Najogólniej definiując, pomoc humanitarna opiera się na ratowaniu i ochronie życia w czasie klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na długotrwały rozwój oraz działanie na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków.

Powstanie i istota działań PAH

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest organizacją pozarządową działającą od 1994r., której założycielką jest Janina Ochojska, działaczka Solidarności, wolontariuszka francuskiej EquiLibre. Od 2004 roku PAH jest również organizacją pożytku publicznego. Początki działalności sięgają roku 1992, kiedy funkcjonować zaczął polski oddział fundacji EquiLibre. Właśnie pod kierownictwem Ochojskiej, fundacja organizowała konwoje z darami dla mieszkańców Sarajewa. Pierwsze akcje opierały się na pomocy doraźnej – skupiano się na zbieraniu potrzebnych materiałów i transportowaniu ich w miejsce zapotrzebowania.

Na przestrzeni lat sama idea pomocy za pośrednictwem Akcji ulegała daleko idącym zmianom. Pomijając zbiórki artykułów pierwszej potrzeby, obecnie PAH skupia się na gromadzeniu środków finansowych, co tym samym eliminuje problematyczną kwestię związaną z transportem, a dotychczas przeznaczane na ten cel pieniądze, mogą zostać wykorzystane na miejscu, zasilając fundusze pomocowe. Mimo zmiany strategii, cel fundacji od lat pozostaje ten sam: pomoc potrzebującym i promocja wartości humanitarnych. Ponadto, istotą działalności organizacji humanitarnej jest długotrwały i stabilny rozwój regionów, w których ta realizuje swoje zadania. Wciąż strategicznym celem PAH jest walka z ubóstwem. Kluczem do realizacji, zgodnie z założeniami, jest możliwość korzystania w pełni z praw człowieka, z których najważniejsze to: prawo dostępu do wody i należytych warunków sanitarnych, dostępu do edukacji, żywności, prawo do życia w godnych warunkach oraz prawa do zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Niemniej ważne dla PAH jest budowanie świadomości społecznej i próba włączenia całego społeczeństwa do pomagania poszkodowanym. Organizacja umożliwia zostanie wolontariuszem PAH lub dofinansowanie realizowanych przez nią projektów, o których szczegółowo informuje na swojej stronie internetowej.

 

1 2

Humanitarnie po polsku
  • 5.00 / 5 5
1 ocena, 5.00 śr. ocen (95% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.