Islamizacja Europy

czwartek, 24.04.2014r.
Autor: napisał/a 15 artykułów.

europeZewsząd dochodzą nas słuchy przerażonych futurologów, dziennikarzy, a także zwykłych ludzi, które sprowadzają się do jednego szacunku: w 2050 roku co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej będzie muzułmaninem. Przyczyna tkwi nie tylko we wzmożonej emigracji do krajów europejskich ludzi pochodzenia arabskiego, ale i w niskim przyroście naturalnym wśród rdzennych mieszkańców UE. Czy wobec tego grozi nam „muzułmańska apokalipsa”?

Przyczyny napływu ludności pochodzenia arabskiego

Nie jest tajemnicą, że emigrujący muzułmanie najczęściej wybierają kraje europejskie. Jest to spowodowane tym, że Europa jest raczej przyjaźnie nastawiona do emigrantów oraz znajduje się bliżej niż USA, dzięki czemu łatwiej i szybciej można się przemieszczać pomiędzy domem rodzinnym a nowym miejscem zamieszkania. Przybywając na Stary Kontynent, liczą przede wszystkim na poprawę swojego bytu materialnego – większość krajów arabskich zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi spowodowanymi wojną lub klęskami żywiołowymi, jakie nawiedzają ich państwa, np. suszą. Ponadto migrują oni także z powodów politycznych – ich pobyt na terenie Europy spowodowany jest nierzadko przymusowymi wysiedleniami. Imigranci przybywający do UE, którzy opuścili swój pogrążony w konflikcie zbrojnym kraj, często starają się również o azyl. Niektórzy wyjeżdżają na studia do Europy i już tu zostają – znajdują pracę, a także zakładają rodziny.

Najbardziej „zagrożeni” islamizacją

Z różnych szacunków wynika, że najwięcej muzułmanów przebywa obecnie na terenie Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ze strony euroislam.pl można dowiedzieć się, że w Europie żyje około 38 mln muzułmanów. Według „Daily Telegraph” w przeciągu kilkunastu lat w miastach takich jak Birmingham czy Leicester, muzułmanie będą stanowili większość mieszkańców. Ta sama gazeta uważa, że w 2050 roku co piąty obywatel UE będzie wyznawał islam. W chwili obecnej zaś, przykładowo we francuskiej Marsylii, co czwarty mieszkaniec wyznaje tę religię`. Taka sama sytuacja ma miejsce w kilku holenderskich czy hiszpańskich miastach. W środowisku konserwatywnych dużo mówi się o zamianie kościołów w meczety, co stanowi według nich poważny problem. Na wielu forach internetowych toczą się dyskusje na ten temat, przykładem może być cytat ze strony polskapartianarodowa.org: Nieużywane chrześcijańskie świątynie w Europie Zachodniej są desakralizowane, sprzedawane w ręce prywatne i zamieniane w księgarnie, przestronne mieszkania, bazary, albo – coraz częściej – przekształcane w meczety.

1 2

Islamizacja Europy
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.