Janusz Korwin-Mikke. Niebezpieczny wariat czy zbawiciel wszystkich Polaków?

czwartek, 22.05.2014r.
Autor: napisał/a 15 artykułów.

Janusz_Korwin-Mikke_portretJanusz Korwin-Mikke, znany szerzej jako JKM, to polski polityk i publicysta. Począwszy od 1995 roku kandyduje we wszystkich wyborach na urząd Prezydenta RP, choć jak dotąd – bezskutecznie. Działalność polityczną rozpoczął w 1962 roku, kiedy to został członkiem Stronnictwa Demokratycznego – była to partia sojusznicza w stosunku do PZPR-u, z którego wystąpił dopiero podczas Stanu Wojennego. W 1981 roku wydał tak zwaną małą niebieską książeczkę, postulując w niej wprowadzenie w Polsce zasad gospodarki wolnorynkowej. W tym samym roku założył Narodową Federację na rzecz Wolnej Gospodarki, w celu rozpowszechnienia na terenie naszego kraju ideologii konserwatywno – liberalnej. Przez kilka tygodni w 1982 roku został internowany i przebywał w odosobnieniu (zatrzymano go za kolportaż publikacji z tzw. drugiego obiegu). Warto wspomnieć, że w czasie trwania stanu wojennego przyczynił się do opublikowania w Polsce prac znanych, zachodnich ekonomistów, m.in. Miltona Friedmana czy Friedricha von Hayeka. Cztery lata później zajął się wydawaniem czasopisma ,,Stańczyk’’, w którym odważnie prezentował swoje konserwatywno-liberalne poglądy.

W 1989 roku JKM został prezesem Unii Polityki Realnej, był zresztą jednym z założycieli tejże partii. Za najwyższą wartość członkowie tego ugrupowania uznali wolność. Korwin- Mikke został posłem w I kadencji Sejmu, a jego ugrupowanie przyczyniło się do przegłosowania tzw. ustawy lustracyjnej – nakazywała ona ministrowi spraw wewnętrznych ujawnienie nazwisk wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które współpracowały z SB i UB. JKM kandydował w wyborach parlamentarnych w 1993 roku i w każdych następnych, także tych do Parlamentu Europejskiego czy uzupełniających do Senatu, jednak bez powodzenia. W 2006 roku ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy, lecz jak się później okazało, nie cieszył się takim dużym poparciem jak zwyciężczyni – Hanna Gronkiewicz- Waltz. Dawny prezes UPRu, znany ze swoich kontrowersyjnych poglądów, był wielokrotnie pozywany przez różne organizacje, które poczuły się dotknięte jego słowami. Jedną z nich była Partia Kobiet, która została przez niego nazwana partią ekshibicjonistek.

Nowa Prawica

Od 2011 roku ugrupowanie Korwina- Mikke nosiło nazwę ,,Kongres Nowej Prawicy’’. Jest to partia o charakterze konserwatywno- liberalnym, cechująca się dużym eurosceptycyzmem i opowiadająca się za gospodarką wolnorynkową. Od początku swojego istnienia bierze udział we wszelkich możliwych wyborach, jednak póki co, kandydaci startujący z list Nowej Prawicy nie odnoszą sukcesów. Od końca 2012 roku działa tzw. młodzieżówka KNP, która posiada ponad 60 oddziałów na terenie całej Polski. W lutym 2014 roku ugrupowanie oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, której hasło brzmi: ,,Nowa Prawica- Wolna Europa’’. Warto dodać, że tym razem partii tej udało się zarejestrować listy we wszystkich okręgach wyborczych.

1 2

Janusz Korwin-Mikke. Niebezpieczny wariat czy zbawiciel wszystkich Polaków?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.