Za co jesteśmy oceniani w pracy zawodowej?

czwartek, 30.01.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

aaaPodejmując się pracy, liczymy się z tym, że będziemy oceniani. Ewaluacja powinna służyć nie tylko przyznawaniu dodatkowej gratyfikacji, np. premii, ale przyczyniać się do procesu doskonalenia i zwiększania potencjału zawodowego. Otrzymując informację zwrotną o uzyskanych wynikach, powinniśmy być w stanie określić, co należałoby poprawić w naszym sposobie działania. Jednak czy zawsze jesteśmy oceniani tylko przez pryzmat osiągniętych rezultatów? Okazuje się, że istnieje wiele błędów oceny zniekształcających nasze faktyczne osiągnięcia.

Każdy z nas, np. w szkole, był niejednokrotnie oceniany, więc intuicyjnie wiemy, na czym ten proces polega. Definicyjnie można go przedstawić jako pewną procedurę, której celem jest zebranie, sprawdzenie, porównanie informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach, by określić efekty ich pracy oraz predyspozycje przydatne w organizacji. Takie ujęcie nasuwa mi jedną myśl: oceniają nas po to, aby sprawdzić nasz wkład w osiąganie celów przedsiębiorstwa. I tak rzeczywiście jest. Zwalniani są przecież ci, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań oraz nie przynoszą korzyści dla organizacji. Natomiast awans i uznanie należy się tym, którzy przykładają się i osiągają ponadprzeciętne rezultaty.

Proces oceniania powinien składać się z trzech zasadniczych etapów: określenia wzorca oceny, zebrania informacji o danym pracowniku i porównania ich ze wzorcem oraz dostarczenia sprzężenia zwrotnego ocenianemu. Procedura ewaluacji nie wydaje się trudna ani skomplikowana. Jednak oceniając ludzi, nie potrafimy być aż tak obiektywni, jak wtedy, gdy oceniamy przedmioty. Do procesu oceny wkradają się pewne błędy. Oceniający starają się ich uniknąć za pomocą wyznaczenia konkretnych kryteriów, przez pryzmat których oceniani będą diagnozowani.

Kryteria oceny

Tadeusz Listwan, wybitny profesor zajmujący się obszarem zarządzania kadrami, w swojej książce proponuje trzy rodzaje kryteriów: kwalifikacyjne, behawioralne oraz efektywnościowe. Każda z grup ma za zadanie oceniać inne predyspozycje i właściwości pracowników.

1 2 3

Za co jesteśmy oceniani w pracy zawodowej?
  • 5.00 / 5 5
2 ocen/y, 5.00 śr. ocen (96% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.