Kobieta zmienną jest

czwartek, 11.12.2014r.
Autor: napisał/a 35 artykułów.

kobieta1m.wKiedyś tylko kury domowe, a teraz etatowe pracownice, supermatki, eleganckie damy i kochające żony. Co miało wpływ na zmiany ról kobiet? Czy to one same ściągnęły na siebie lawinę obowiązków?

Kobieta walcząca

Rola kobiety w społeczeństwie ewoluowała w ciągu kilku ostatnich dekad. Istnieje wiele czynników, które miały wpływ na tę zmianę – za najważniejszy socjologowie uważają transformację ustrojową po 1989 roku. Upadek komunizmu przyniósł, poza zmianami politycznymi, otwarcie się na kulturę Zachodu, która wreszcie stała się dostępna także dla Polaków. W demokratycznej Polsce zachodnie media były już na wyciągnięcie ręki dla każdego i to one promowały nowy obraz kobiet. Szczególną rolę odegrał internet – udostępniane w nim treści nie miały już nic wspólnego z propagandą mówiącą, że miejscem kobiety jest kuchnia. Socjolog Anna Dębska twierdzi: Transformacja stworzyła warunki dla rozwoju zawodowego kobiet, a tym samym ukształtowała nowy wzorzec kobiecości. Inną determinantą zmian było wejście Polski do Unii Europejskiej. Nasz kraj, starając się o członkostwo, musiał w wielu kwestiach dostosować się do standardów unijnych. Jednym z nich było zwiększenie liczby stanowisk pracy dla kobiet. Historycy zwracają również uwagę na pierwszą połowę XX wieku, który okazał się być początkiem zmiany roli kobiet w społeczeństwie. W 1918 roku Polska, jako jeden z pierwszych krajów na świecie, przyznała kobietom prawa wyborcze. Zostały one określone w dekrecie Tymczasowego Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej, w którym stwierdzono: Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci.

Na ówczesną sytuację kobiet miało wpływ wzmożenie działań emancypacyjnych i feministycznych. Żeńska część społeczeństwa była sfrustrowana tym, że ich dokonania nie są zauważane. Działania, które miały poprawić ich kondycję w społeczeństwie, rozpoczęto już w XIX wieku podczas pierwszej fali feminizmu. Kobiety walczyły przede wszystkim o prawa wyborcze. Nieco wcześniej, bo w wieku XVIII, działaczki zaczęły walkę „słowem”. Wydały kilka manifestów, jak chociażby „Deklaracja praw kobiety i obywatelki”.

Ponieważ kobiety nadal czują się dyskryminowane w niektórych obszarach życia, wciąż zakładają organizacje wspomagające swoje działania. Jedną z większych inicjatyw w Polsce było powołanie w 2009 roku Kongresu Kobiet, którego celem jest społeczne i polityczne aktywizowanie kobiet. W ramach kongresu udało się uchwalić i wdrożyć w życie wiele postulatów, m.in. parytety płci na listach wyborczych, skuteczną politykę prorodzinną oraz ochronę dzieci i kobiet przed przemocą.

Co się zmieniło?

Wszystkie pełnione przez kobiety funkcje ewoluowały, jednak nie wszystkie zmiany wynikają z chęci przekształcenia ich dotychczasowej roli. Niektóre z nich są spowodowane rozwojem technicznym, cywilizacyjnym, kulturowym lub społecznym. Rola żony istnieje od zarania dziejów, jednak to, jak kobieta ją pełni, istotnie się zmieniło. Kiedyś kobieta była ozdobą mężczyzny, który sam podejmował decyzje. Rola żony była ograniczona do obowiązków domowych i wychowawczych. Studenci socjologii z Uniwersytetu Zielonogórskiego zbadali w 2008 roku, jak kobiety postrzegają swoich mężów. Mężczyźni zostali opisani jako autorytarni. Z badań wynika, że podstawą władzy w rodzinie była wyższa pozycja społeczna mężczyzn, ich siła fizyczna oraz czynnik ekonomiczny – to mężczyzna utrzymywał rodzinę, kobieta nie posiadała finansowego zabezpieczenia. Współcześnie rola żony nie ogranicza się do obowiązków względem męża, dzieci i domu. Związki opierają się coraz częściej na modelu partnerskim, co wiąże się z chociażby częściowym podziałem obowiązków, równymi prawami w związku oraz partnerstwem. Mężczyzna nie jest już władcą i jedynym żywicielem rodziny. Z badań CBOS wynika, że sposób postrzegania kobiety zmienił się przez lata. W 1992 roku z tezą Niesłuszny jest pogląd, iż kobieta powinna ograniczyć się do pomagania mężowi w karierze i nie dbać o własną zgodziło się 44 proc. ankietowanych, natomiast w 2002 roku już 61 proc.

1 2

Kobieta zmienną jest
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.