Jak literatura wpływa na ludzi?

czwartek, 15.01.2015r.
Autor: napisał/a 22 artykułów.

jakliteraturawplywa2Twórczość pisarska od wieków pełni różne funkcje. Poza oczywistą rolą, jaką jest dostarczanie wrażeń estetycznych, można jej przypisać wiele innych, czasami negatywnych funkcji. Niektórzy pisarze z góry ustalali, jaki wpływ ma wywrzeć na czytelników ich dzieło, a inni wręcz przeciwnie, mogli być zaskoczeni rolą, jaką przypisano ich utworom. Przyjrzyjmy się przykładom zarówno tych pierwszych, jak i drugich.

Ku pokrzepieniu serc…

Okres zaborów w Polsce to zapewne jeden z najważniejszych momentów dla polskiej literatury, ponieważ w tym czasie powstało wiele wybitnych dzieł. Warunki niewoli wpływały bardzo inspirująco na polskich artystów. Niektórzy z nich postanowili przypisać literaturze rolę pocieszycielki, czego przykładem są dzieła przedstawiciela epoki pozytywistycznej, Henryka Sienkiewicza. Sam autor przyznał, że „Ogniem i mieczem”, „Potop” oraz „Pan Wołodyjowski”, czyli „Trylogia”, a także „Krzyżacy” czy inne powieści to utwory stworzone „ku pokrzepieniu serc”. Przywódcy Niemiec, Austrii i Rosji dążyli do wynarodowienia polskiego społeczeństwa. Chcieli, żeby Polacy stali się częścią ich nacji. Dzieła Sienkiewicza chroniły Polaków przed wynarodowieniem, szerzyły patriotyzm oraz pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Do osiągnięcia między innymi tych celów, Sienkiewicz stworzył kreacje wybitnych, patriotycznych postaci. Przykładem takiej osoby jest Pan Wołodyjowski, tytułowy bohater jednej z części „Trylogii”, czy Zbyszko z Bogdańca, odważna postać z „Krzyżaków”.

Jeden z polskich wieszczów narodowych, Adam Mickiewicz, miał ten sam cel co Sienkiewicz. Jego dzieło, które stało się pocieszycielem narodu, to „Pan Tadeusz”, wydane wcześniej niż „Trylogia”. Mickiewicz skupił się bardziej na utrwalaniu obyczajów oraz tradycji niż na opisach walczących Polaków. Pełen tęsknoty za krajem poeta napisał to dzieło w czasie emigracji, we Francji. Romantyczny utwór, stworzony niedługo po klęsce powstania listopadowego, także wywarł pozytywny wpływ na społeczeństwo i spełnił przypisaną mu rolę. Polacy, załamani po upadku zrywu narodowowyzwoleńczego, potrzebowali utworu, który przypomni o dawnych zwycięstwach i da nadzieję na odzyskanie niepodległości.

1 2

Jak literatura wpływa na ludzi?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.