Małżeństwo bez obrączek

czwartek, 24.04.2014r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

2Choć małżeństwo nadal pełni ważną rolę w życiu społecznym, to coraz częściej mówi się o jego alternatywach. Jedną z nich jest związek konkubencki, zwany inaczej kohabitacją lub, potocznie, życiem na kocią łapę.

Określenie konkubinat pochodzi z łaciny i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wspólne spanie”. Dokładniej sprecyzował ten termin Sąd Najwyższy, który uznał, że konkubinat to wspólne pożycie analogiczne do małżeństwa, tyle że pozbawione legalnego węzła. Oznacza istnienie ogniska domowego charakteryzującego się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Konkubinat w Polsce

Według danych udostępnionych przez GUS w 2011 r. zostało zawartych około 207 tysięcy związków małżeńskich, czyli o 21 tysięcy mniej niż w 2010 roku. W latach 90. udział konkubinatów w ogólnej liczbie związków wynosił około 12 proc., natomiast w 2011 r.  – już ponad 36 procent. Dokumentacja nie jest jednak wiarygodna, ponieważ nie pytano badanych wprost, czy żyją na „kocią łapę”. O popularności konkubinatów świadczy niewątpliwie fakt, że co piąte dziecko rodzi się obecnie w Polsce poza małżeństwem. Przedstawione dane, choć nie ukazują dokładnie, jak często pary decydują się na konkubinat, to odzwierciedlają wzrastające zainteresowanie nieformalnymi związkami.

Dlaczego pary chcą mieszkać ze sobą bez ślubu?

Przyczyny wspólnego mieszkania przed ślubem są bardzo różne. Firma GG Network, będąca właścicielem komunikatora internetowego Gadu-Gadu, zapytała internautów, dlaczego kobiety i mężczyźni wybierają mieszkanie bez ślubu. Najczęściej wskazywano, że powodem zaangażowania w relacje bez zobowiązań jest łatwość ewentualnego rozstania i zmiany partnera – deklarowało tak 28 proc. kobiet i 33 proc. mężczyzn. Kobiety twierdziły także, że chcą najpierw wypróbować partnera lub obawiają się, że ślub zepsuje związek – w obu przypadkach odpowiedzi wynosiły 27 procent. Mężczyźni natomiast w 28 proc. wstrzymują decyzję o ślubie, ponieważ chcą zachować wolność i niezależność.

1 2 3

Małżeństwo bez obrączek
  • 5.00 / 5 5
4 ocen/y, 5.00 śr. ocen (98% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.