Manipulacje w organizacji

czwartek, 27.02.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

2Słowo manipulacja ma wyłącznie pejoratywny wydźwięk wśród odbiorców. Nie lubimy, kiedy wywiera się na nas wpływ lub kiedy się nami manipuluje. Jednak czasem każdy z nas, nawet nieświadomie, korzysta z prostych socjotechnik, aby osiągnąć zakładane cele. Menedżerowie wyższego szczebla posiadają wiedzę na temat wyrafinowanych metod oraz technik wpływu, dzięki czemu mogą skutecznie oddziaływać na swoich pracowników i sprawiać, aby ci zachowywali się zgodnie z ich wolą. Jak w takim razie możemy się bronić przed manipulacjami?

O manipulacji można powiedzieć, że jest przebiegłym wykorzystywaniem, przeinaczaniem faktów i informacji w celu zdobycia wpływu na nastroje, poglądy czy opinie innych, a także by oddziaływać na  ich zachowania i kontrolować je dla osiągnięcia osobistych korzyści. Tomasz Witkowski, wrocławski psycholog, twórca książki Psychomanipulacje: jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, definiuje pojęcie socjotechniki jako celowe działanie, którego autor wywiera wpływ na jednostkę w taki sposób, aby ta nie zdawała sobie sprawy, iż podlega oddziaływaniom.

Od lat wśród znawców problemu toczy się dyskusja nad przyzwoitością stosowania manipulacji. Nie wszyscy psychologowie są jednak przekonani o ich negatywnym znaczeniu. Burrhus Skinner, wybitny behawiorysta, uważał, że socjotechniki są w sensie moralnym obojętne i każdy może z nich korzystać. Natomiast zdaniem Jarosława Rudniańskiego, polskiego psychologa oraz prakseologa, skuteczność manipulacji jest największa, gdy osoba ją stosująca, jest przekonana o moralnym sensie i pozytywnym znaczeniu społecznym tego, co robi.

Istnieje wiele socjotechnik bazujących na emocjach oraz poczuciu własnej wartości. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ pierwszą formą obrony przed manipulacjami jest posiadanie wiedzy na ich temat. Dzięki temu możliwe będzie rozpoznanie sytuacji, w której ktoś będzie próbował na nas oddziaływać. Będąc świadomym manipulacji, można zmniejszyć siłę wpływu, jaką wywiera manipulator. Oczywiście znajomość socjotechnik kusi do ich stosowania. Jednak należy pamiętać, że osiągnięcie naszego celu nigdy nie powinno iść w parze z wyrządzaniem szkody drugiemu człowiekowi.

Stopa w drzwi

Jest to technika oparta na dysonansie poznawczym, czyli niezgodności dwóch postaw. Metoda ta polega na tym, że jeśli ktoś jest skłonny wypełnić małą prośbę, to chcąc być konsekwentnym względem siebie, jest także w stanie spełnić większą. Osoba manipulowana, analizując, dlaczego zgodziła się na spełnienie danej prośby, nie odnajdując przyczyn swojego zachowania w czynnikach zewnętrznych, uważa, że zrobiła to z własnej woli, więc chętnie spełnia kolejne sugestie osoby wywierającej wpływ.

1 2 3

Manipulacje w organizacji
  • 5.00 / 5 5
2 ocen/y, 5.00 śr. ocen (96% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.