Moda na odpowiedzialność

czwartek, 03.09.2015r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

odpowiedzialnosc2Jedni twierdzą, że społeczna odpowiedzialność biznesu to moda, inni nazywają ją sposobem prowadzenia biznesu. Jedno jest pewne – coraz częściej przedsiębiorstwa, mniej lub bardziej świadomie, zdają sobie sprawę z konieczności zainteresowania Corporate Social Responsibility.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 71proc. inwestorów indywidualnych, podejmując decyzje o alokacji zasobów, jest zainteresowana przedsiębiorstwami realizującymi założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto inwestorzy twierdzą, iż w ciągu najbliższych pięciu lat odpowiedzialne inwestowanie stanie się powszechną praktyką. Przedsiębiorstwa chcą włączyć zrównoważony rozwój w swoje strategie i produkty oraz chcą, aby kapitał wykorzystywany przez nie do rozwoju pochodził od firm nieobojętnych na problemy społeczne. Takich, które dostarczają rozwiązań w zakresie lepszego dostępu do wody pitnej, jedzenia czy wykorzystywania źródeł energii odnawialnej.

Ten trend, wkraczający śmiałym krokiem do Polski, potwierdza guru społecznej odpowiedzialności w Polsce – dr hab. Bolesław Rok. Według niego konkurencyjność przedsiębiorstw będzie ważyła się w oparciu o podjęte decyzje strategiczne w zakresie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Tym samym słynne zdanie Business of business is business Miltona Friedmana przechodzi powoli do historii.

Zmiana dotychczasowego podejścia do prowadzenia przedsiębiorstwa wynika między innymi z aktywizacji konsumentów oraz rozwoju organizacji strażniczych. Społeczna odpowiedzialność konsumentów to przewidywanie przez jednostkę konsekwencji wynikających z konsumpcji danego dobra dla innych oraz uwzględnianie tego w swoich decyzjach nabywczych. Konsumenci wzięli sobie do serca hasło wyborcze „Nie głosujesz – nie możesz narzekać” i przełożyli je na swoje: „Kupujesz nieodpowiedzialnie – nie możesz narzekać”.

odpowiedzialnosc1Obecnie świadomość konsumencka nabiera znaczenia. W odpowiedzi na pytanie Czy bierzesz pod uwagę, jak na środowisko wpływają twoje wybory? 27 proc. badanych Polaków odpowiedziało twierdząco. Średnia dla Unii Europejskiej wyniosła 32 proc. Wynik nie powala, ale świadczy o tym, że coś się zmienia. Wreszcie liczy się coś więcej niż cena i jakość. O trwającej zmianie światopoglądu konsumentów świadczy również odpowiedź na pytanie o stopień ważności społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa przy dokonywaniu zakupu – za ważną uznało ją 72 proc. Polaków. Na ogrom pracy do wykonania w kierunku dalszej edukacji konsumenckiej wskazują wyniki badania z zakresu znajomości poszczególnych praw konsumenta. Znajomość prawa do informacji i edukacji konsumenckiej zadeklarowało 13 proc. respondentów z wykształceniem wyższym, 10 proc. ze średnim i 12 proc. z zawodowym. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa będą chciały być społecznie odpowiedzialne, a więc będą musiały edukować swoich interesariuszy. Idealnym stanem rzeczy byłby brak konieczności monitorowania działań w tym zakresie przez organizacje rządowe czy NGO, ponieważ organizacja społecznie odpowiedzialna równa się etyczna.

Na pytanie, czy społeczna odpowiedzialność społeczna to moda, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nawet jeśli to faktycznie tylko chwilowy trend, to edukacja i zrozumienie, jakie ze sobą niesie, w przyszłości staną się prawdopodobnie czymś powszechnym. Granica pomiędzy przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi i nieodpowiedzialnymi ulegnie zatarciu. Mowa będzie o stopniu wdrożenia zasad CSR, a nie samym ich występowaniu lub braku. Wtedy można będzie zacząć mówić o dojrzałości społecznej.

 

Katarzyna Holk

 
Redakcja: Dominika Nożewska, Agata Chudy
Redakcja językowa: Kinga Giemza, Tomasz Tułasiewicz
Redakcja graficzna: Marta Wypych

Moda na odpowiedzialność
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.