Myśl systemowo, a nie analitycznie!

czwartek, 03.07.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

5Menedżerowie wyższych szczebli w międzynarodowych korporacjach uczą się nowego sposobu myślenia – systemowego. Spojrzenie na organizację jako całość, jednorodny organizm, przynosi bowiem wiele korzyści. Podejście syntetyczne pozwala zauważyć prawdziwe przyczyny problemów występujących w przedsiębiorstwach i je skutecznie wyeliminować. Dzięki temu firmy są w stanie uzyskiwać ponadprzeciętną sprawność funkcjonowania oraz odnosić większe sukcesy w prowadzonej działalności.

Za ojca podejścia systemowego uznaje się Ludwiga von Bertalanffy’ego, austriackiego biologa i filozofa, który dostrzegł, że wszystko w otaczającym nas świecie można traktować jako pewne całości składające się z obiektów powiązanych relacjami. Przemyślenia badacza zawarte w książce Ogólna teoria systemów stały się podwaliną nowej dziedziny nauki. Teoria systemów, pierwotnie będąc teorią biologiczną, rozwinięta została przez cybernetyków oraz inżynierów. Wykorzystywana jest także w socjologii, ekonomii czy zarządzaniu.

System jest pewną całością złożoną z elementów powiązanych relacjami. Badacze tematu zwracają uwagę, że to nie elementy, ale interakcje między nimi wpływają na charakter i właściwości danego systemu. Każdy system jest także częścią większego systemu, np. człowiek jest częścią rodziny, która wchodzi w skład społeczeństwa. Należy także pamiętać, że wszystkie elementy składające się na daną całość nie są wystarczające, ani nie mogą być wydzielone. Współpraca wszystkich elementów stanowi istotę danego systemu.

Myślenie analityczne a systemowe

Myślenie analityczne jest z nami obecne od dzieciństwa. Poprzez rozebranie zabawki na części poznamy zasady jej funkcjonowania. Dlatego patrząc na skomplikowany problem, chcemy zdekompletować go na małe „podproblemy”, by po kolei każdy z nich z osobna rozwiązać. Etapy podejścia analitycznego są więc następujące:

- rozłóż całość na części

- poznaj działanie każdej części

- na podstawie zebranych informacji staraj się wyciągnąć wnioski o funkcjonowaniu całości.

Z kolei myślenie systemowe zwraca uwagę na powiązania między pozornie niezwiązanymi zjawiskami, interdyscyplinarność zachodzącą na świecie. Osoby, które starają się rozwiązywać problemy w sposób syntetyczny, postępują według następującego algorytmu:

- do jakiego systemu należy moja „część”

- jakie cechy, zachowania przejawia ten system

- jakie funkcje spełnia moja część w tym systemie.

1 2

Myśl systemowo, a nie analitycznie!
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.