Kto jest najważniejszy w organizacji?

czwartek, 09.10.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

Jack_and_the_Giant_Joint-StockStudenci zarządzania na jednym z pierwszych swoich wykładów dowiadują się, czym jest organizacja. Nie trzeba zapisać się na studia, by intuicyjnie rozumieć, z czym to pojęcie się wiąże. Jednak czy my, bądź studenci zarządzania, jesteśmy w stanie dociec, kto pełni najistotniejszą rolę w organizacji? Czy pracownicy, kierownicy, a może sam prezes stanowią serce sprawnie funkcjonującego biznesu?

Organizacja jest pojęciem wieloznacznym i różnie definiowanym. Chris Argyris, profesor z Uniwersytetu Harvarda zajmujący się zachowaniami organizacyjnymi, stwierdził, że organizacja jest wielością części, z których każda dąży do osiągnięcia szczególnego celu, które utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom, jednocześnie przystosowując się do środowiska zewnętrznego i przez to utrzymując stan wzajemnego powiązania części. Takie spojrzenie na przedsiębiorstwo podkreśla, że każda firma składa się z wielu współdziałających elementów, które pozwalają na zrealizowanie podstawowych założeń danego biznesu. Z kolei Chester Barnard, amerykański praktyk i teoretyk zarządzania, który przez 40 lat był kierownikiem The Bell Telephone Company, uważał, iż organizacja jest systemem świadomie skierowanych działań dwóch lub więcej osób. W tym ujęciu podkreśla się udział ludzi jako podstawowy atrybut konstytuujący daną instytucję.

Kolejną dość przełomową koncepcją odnoszącą się do problematyki organizacji, było pojmowanie instytucji jako pewnego systemu, składającego się z mniejszych podsystemów. F. Kast oraz J. Rosenzweig, amerykańscy naukowcy zajmujący się teorią systemów w zarządzaniu opracowali model, w skład którego wchodziło pięć modułów, a mianowicie: podsystem celów i wartości, psychospołeczny, techniczny, strukturalny oraz zarządzania. Takie spojrzenie na problematykę organizacji ukazuje, że firmy składają się z materialnych oraz niematerialnych zasobów, które połączone razem, tworzą realizującą cele, skuteczną instytucję.

Natomiast Rafał Krupski – profesor zajmujący się zagadnieniami zarządzania strategicznego, stworzył model organizacji opierający się wyłącznie na czynniku ludzkim. Według profesora instytucja składa się z klientów, pracowników, dostawców, akcjonariuszy oraz kadry zarządzającej. Takie spojrzenie uwidocznia element współdziałania między poszczególnymi grupami interesów.

Jak powinno się pojmować organizację? Z pewnością jest to grupa ludzi, która dysponując odpowiednimi zasobami materialnymi (budynki, komputery, surowce, materiały) oraz niematerialnymi (wiedza, kompetencje, relacje) zmierza do osiągnięcia wspólnych celów.

Ludzkie elementy w organizacji

W przedsiębiorstwach występują grupy interesu, które swoimi działaniami powinny przyczyniać się do osiągania zysku przez organizację. Jednak każda z grup, a nawet często poszczególnych jednostek, w ramach instytucji realizuje własne zamierzenia i zaspokaja własne potrzeby. Pracownikom w mniejszym stopniu niż kierownikom zależy na wykonaniu rocznych planów przez przedsiębiorstwo. Pracownicy rozliczani są za swoją pracę, więc interesuje ich wypłacane wynagrodzenie. Natomiast kierownicy często rozliczani są w zależności od wyników firmy, dlatego jej los jest im bliższy. Kto w takim razie jest ważniejszy w organizacji?

1 2

Kto jest najważniejszy w organizacji?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.