Narodowe Siły Rezerwowe – zabawa w wojsko, czy ścieżka kariery?

czwartek, 06.03.2014r.
Autor: napisał/a 11 artykułów.

IRAQI FREEDOMPodpisują kontrakt, aby przeżyć przygodę, wypełnić patriotyczny obowiązek albo liczą, że służba będzie dla nich przepustką do kariery żołnierza zawodowego. Narodowe Siły Rezerwowe w założeniu mają zaspokoić ambicje wszystkich rekrutów.

Narodowe Siły Rezerwowe powstały w 2010r. na mocy zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowią ochotniczą formację, będącą uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP. Należą do niej zwykli obywatele – robotnicy, lekarze, nauczyciele, urzędnicy. Wyróżnia ich to, że w sytuacji zagrożenia zakładają wojskowy mundur i ruszają na pomoc potrzebującym oraz działają dla dobra ojczyzny. Do zadań rezerwistów należą m.in. zwalczanie klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze, a nawet działania antyterrorystyczne.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć przygodę w Narodowych Siłach Rezerwowych, należy udać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. Następnie złożyć odpowiedni wniosek oraz serię wymaganych dokumentów, informujących o naszej aktualnej sytuacji życiowej, zainteresowaniach, umiejętnościach. Dane te staną się podstawą do przyznania odpowiedniego przydziału kryzysowego.

W dalszej kolejności, kandydata czeka zapoznanie z warunkami służby, seria badań lekarskich i psychologicznych oraz testy sprawnościowe. W końcu po zapoznaniu się dowódcy jednostki wojskowej z profilem kandydata, następuje podjęcie decyzji o podpisaniu kontraktu i zaproponowanie rekrutowi stanowiska służbowego.

Kto może służyć w NSR?

Podstawą jest polskie obywatelstwo oraz odpowiedni wiek (dla szeregowych do 50 lat, a dla oficerów i podoficerów do 60 lat).

Największe szansę na podpisanie kontraktu mają osoby, które zaliczyły obowiązkową służbę wojskową, zostały przeniesione do rezerwy, a w dalszym ciągu nadano im przydziały kryzysowe.

Osoby, które z wojskiem wcześniej nie miały nic wspólnego, nie pozostają bez szans. Muszą jednak odbyć, tzw. służbę przygotowawczą, której czas trwania będzie uzależniony od poziomu wykształcenia kandydata i stanowiska, na jakie będzie się szkolił. Trwa ona odpowiednio: do 4 miesięcy – dla żołnierza kształcącego się na szeregowego, do 5 miesięcy – dla żołnierza kształcącego się na podoficera lub do 6 miesięcy – dla żołnierza kształcącego się na oficera.

1 2

Narodowe Siły Rezerwowe – zabawa w wojsko, czy ścieżka kariery?
  • 4.50 / 5 5
2 ocen/y, 4.50 śr. ocen (90% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.