Narodziny i rozwój idei studiowania

czwartek, 19.12.2013r.
Autor: napisał/a 8 artykułów.

300x200Mówiąc o studiowaniu, najczęściej przychodzą nam na myśl dwie instytucje: politechnika i uniwersytet. O ile uczelnie techniczne są stosunkowo młode – pierwsza powstała w 1794 roku w Paryżu, tak dzieje uniwersytetu mają niemal tysiącletnią historię. Pierwsze ośrodki naukowe powstawały jednak już w starożytności i wywarły wpływ na kształt średniowiecznych uczelni.

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest uniwersytet. Współczesna definicja mówi: to najstarszy typ uczelni wyższej, posiadającej prawo do nadawania stopni naukowych oraz łącząca funkcje dydaktyczne i naukowe . Początek studiów łączy się zatem z powstaniem pierwszego uniwersytetu w Bolonii w 1088 roku. Idea studiowania nie narodziła się jednak w XI wieku we Włoszech, ale jest znacznie starsza. Gdyby wyszukać w historii takich ośrodków, które mogą przypominać dzisiejsze instytucje szkolnictwa wyższego, okaże się, że tytuł najstarszego należy się Uniwersytetowi Takshashila w Pakistanie, założonemu w VII wieku przed Chrystusem. Uczelnie istniały więc już w starożytności – w Chinach, Persji i Grecji .

Akademia Platońska

W 387 roku przed naszą erą Platon, jeden z największych filozofów starożytności, założył szkołę w gaju Akademosa, położonym na przedmieściach Aten. Do akademii mogli należeć, w charakterze ucznia lub uczonego, tylko mężczyźni, którzy znali się co najmniej na geometrii (co, według legendy, zostało zapisane nad wejściem do Akademii) . Starożytni zajmowali się głównie filozofią, sztuką wymowy i matematyką, ale nie gardzili astronomią, logiką czy przyrodoznawstwem. I chociaż Akademia nie przetrwała próby czasu, bo została zamknięta w 529 roku naszej ery przez cesarza Justyniana Wielkiego , to jej istnienie można uznać za początek rozwoju nauki. Bez niej nie powstałyby średniowieczne uniwersytety, dziedziczące od antycznych wspólny cel – rozwijanie mądrości .

Średniowieczny uniwersytet

Od IV wieku Kościół zaczął edukować nie tylko kler, ale też ludzi świeckich. Powstawały szkoły elementarne i średnie . Z czasem jednak okazało się, że podstawowa edukacja nie zaspokajała głodu wiedzy. Zaczęła dominować myśl antyczna, interesowano się dorobkiem starożytnych. Wreszcie pod koniec XI wieku powstały pierwsze uczelnie: w Bolonii, Paryżu i Oxfordzie. Polska nie pozostawała w tyle – staraniem Kazimierza Wielkiego, w 1364 roku utworzona została Akademia Krakowska. Uniwersytety od samego początku starały się odróżnić od innych instytucji, podkreślano majestat i powagę uniwersytetu poprzez stroje i oznaki dostojeństwa, takie jak łańcuchy, berła i pierścienie, a także ustalano specyficzne zasady, wartości i funkcje .

Żeby móc podjąć studia na średniowiecznym uniwersytecie należało posiadać podstawową wiedzę ze szkoły parafialnej oraz znać łacinę. Następnie trzeba było przyłączyć się do nauczyciela, złożyć opłatę za studia i zostać wpisanym do metryk uniwersyteckich podczas uroczystej ceremonii immatrykulacji (lub intytulacji), na której nowo przyjęci studenci składali przysięgę na ręce samego rektora. Zapisy na studia trwały cały rok – semestr zimowy trwał od października do marca, zaś letni – od kwietnia do września .

1 2

Narodziny i rozwój idei studiowania
  • 4.00 / 5 5
1 ocena, 4.00 śr. ocen (85% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.