NGO’sy

czwartek, 08.10.2015r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

organizacje1m.wMówi się o nich organizacje charytatywne, pożytku publicznego, non-profit. Inni mówią trzeci sektor. O czym mowa? O organizacjach pozarządowych.

Najłatwiej scharakteryzować organizację pozarządową mówiąc czym nie jest – nie jest organem lub jednostką podlegającą sektorowi publicznemu oraz nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Inaczej to jednostki prawne lub nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, np.: uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich. Organizacja pozarządowa powinna skupiać co najmniej 15 osób, które łączy wspólna idea i uchwalony w demokratyczny sposób statut.

W Polsce do najbardziej typowych form prawnych organizacji non-profit należą stowarzyszenia aż 72 000 i fundacje 11 000. O występującej między tymi formami różnicy potocznie mówi się: „jeśli masz przyjaciół załóż stowarzyszenie, a jeśli masz pieniądze załóż fundację”. Tym samym stowarzyszenie to grupa osób mająca wspólne zainteresowania, lub kierunek dążeń. Natomiast fundacja kierowana jest przez fundatora/fundatorów, którzy chcą osiągnąć pewien ważny społecznie i/lub użyteczny gospodarczo cel, z tego tytułu decydują się przekazać swój kapitał na rzecz fundacji.

Stowarzyszenia i fundacje kojarzone są głównie z działalnością charytatywną, wspieraniem osób niepełnosprawnych czy upowszechnianiem zasady równości. Co jednak mówią fakty? Blisko 38 proc. z nich zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby, 17 proc. kulturą i sztuką, 14 proc. edukacją, 6 proc. pomocą społeczną, kolejne 6 proc. ochroną zdrowia, a pozostałe19 proc. inną działalnością.

Skala ich działania również nie jest taka duża jak im się wydaje. Nie dominują organizacje ogólnopolskie ale lokalne. Około 37 proc. stanowią organizacje o ogólnopolskim zasięgu działalności, 40 proc. o lokalnym, a 23 proc. regionalnym. Wśród tych o mniejszym zasięgu dwie trzecie nie wychodzi swoją działalnością poza województwo, a dwa na pięć funkcjonuje na terenie własnej gminy lub powiatu.

organizacje2m.wO czym jednak głośno się nie mówi? O martwych duszach. Według statystyk aż 25 proc. organizacji pozarządowych nie prowadzi żadnych działań, ale nie zostały oficjalnie zlikwidowane. Tak duży odsetek nieaktywnych organizacji niekoniecznie wynika ze złej woli twórców tych podmiotów. Statutowym celem tych organizacji nie jest osiąganie zysku, co sprawia, że częstym nieprzyjacielem staje się zła sytuacja finansowa. Jedna na cztery organizacje działa dzięki pieniądzom pozyskanym od Skarbu Państwa, co piąta polega na hojności darczyńców, ten sam odsetek funkcjonuje w oparciu o zebrane składki członkowskie. Działalność III sektora napędzana jest dzięki zaangażowaniu członków oraz wolontariuszy, a nie pieniądzom.

Czy organizacje pozarządowe są potrzebne? Są i to bardzo. Z góry często nie widać problemów, potrzeb które widać z dołu. Przytoczona góra symbolizująca rząd widzi świat w skali makro, a symboliczny dół to ludzie widzący go w skali mikro. Zacną ideą jest zmiana całego świata na lepsze, jednak zupełnie nierealną. Za to bardzo realna jest pomoc drugiemu człowiekowi.

 
 

Katarzyna Holk

 
Redakcja: Dominika Nożewska
Redakcja językowa: Adam Śliwiński
Redakcja graficzna: Marta Wypych

NGO’sy
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.