Nowa unijna siedmiolatka

czwartek, 02.01.2014r.
Autor: napisał/a 6 artykułów.

heap of euro close upPo wielu miesiącach negocjacji, Parlament Europejski przyjął wieloletnie ramy finansowe Unii na lata 2014-2020. Polska otrzyma najwięcej pieniędzy spośród wszystkich państw członkowskich.  W ciągu siedmiu lat otrzymamy ok. 105,6 mld euro. 

Wieloletnie ramy finansowe (WRF) ustanawiają maksymalne roczne kwoty („pułapy”), które Unia Europejska może wydać w różnych obszarach polityki („działach”) przez okres nie krótszy niż pięć lat.

WRF nie są budżetem Unii na okres siedmiu lat. Służą określeniu ram dla programowania finansowego oraz utrzymaniu dyscypliny budżetowej, zapewniając tym samym przewidywalność wydatków z budżetu. Pozwalają również na realizację wspólnych strategii politycznych. Określając to, w jaki sposób i na jakich obszarach starego kontynentu Unia powinna inwestować na przestrzeni siedmiu kolejnych lat, WRF są zarówno wyrazem priorytetów politycznych, jak i narzędziem planowania budżetowego. Ponieważ wyznaczają jedynie górne granice na kilka lat, co roku państwa członkowskie UE oraz Parlament Europejski ustalają budżety roczne. Oczywiście suma budżetów rocznych nie może przekroczyć WRF.

fundusze1420 logoWieloletnie ramy finansowe, podzielone zostały na sześć kategorii wydatków („działów”), dotyczących różnych obszarów działań Unii: trwały wzrost (polityka spójności, konkurencyjność, badania naukowe), zasoby naturalne (wspólna polityka rolna, ochrona środowiska), bezpieczeństwo i obywatelstwo (wymiar sprawiedliwości, ochrona konsumentów, ochrona zdrowia), administracja (wydatki administracyjne instytucji europejskich), wyrównania (wsparcie dla mniej zamożnych państw).

Uchwalone w listopadzie tego roku wieloletnie ramy finansowe, obejmują lata 2014-2020.

Za ich przyjęciem głosowało 537 posłów, przeciw było 126 (eurodeputowani Zielonych i Zjednoczonej Lewicy Europejskiej), 19 wstrzymało się od głosu. Całkowita wartość środków na lata 2014-2020 wynosi 960 mld euro w zobowiązaniach (pieniądze, które Unia obiecuje dać) i 908 mld euro w płatnościach (pieniądze, które rzeczywiście daje). Jest to mniej pieniędzy niż poprzednio (WRF 2007-2013 opiewały na kwotę 1035 mld euro), przede wszystkim z powodu kryzysu gospodarczego oraz polityki „zaciskania pasa” forsowanej przez największe kraje, tzw. płatników netto (największe kraje Unii, które wpłacają do budżetu ogólnego więcej pieniędzy niż otrzymują – Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy).

heap of coins close up

Wielkość zobowiązań nowych ram finansowych stanowi 1 proc. PKB Unii. Na unijną politykę spójności przeznaczono ponad 325 mld euro, z czego Polska otrzyma około 73 mld, a na wspólną politykę rolną przeznaczono ok. 373 mld euro, z czego Polska otrzyma ok. 28,5 mld euro. Jest to więcej niż w poprzednich latach, kiedy otrzymaliśmy 27 mld. Oznacza to utrzymanie wsparcia na tym samym poziomie, jednakże w trakcie kończącej się siedmiolatki, dopłaty dla polskich rolników były znacznie niższe niż w przypadku ich zachodnich kolegów – wynosiły 200 euro na 1ha w porównaniu z 400 euro, jakie dostawali Niemcy czy Francuzi.

1 2

Nowa unijna siedmiolatka
  • 4.00 / 5 5
4 ocen/y, 4.00 śr. ocen (82% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.