W pasji jest ciebie najwięcej

czwartek, 31.07.2014r.
Autor: napisał/a 8 artykułów.

1Wiele nowych zawodów związanych z edukacją ludzi dorosłych opiera się na pomocy w odkrywaniu utraconej albo nigdy nie odkrytej pasji. Z drugiej strony, współczesny model kariery promuje nastawienie na  zysk i prestiż jako sposób na samorealizację. Jak zatem, funkcjonując w takiej rzeczywistości, odkryć i rozwijać pasje bez jednoczesnego narzekania na stan portfela?

Gdyby sposób odnalezienia życiowej pasji oprzeć tylko na wiedzy z większości szkoleń motywacyjnych czy części literatury na ten temat, wówczas sprawa sprowadzała by się do wyciągnięcia karteczki, zapisania kilku długofalowych celów i codziennego poświęcenia w kierunku ich realizacji. Co więcej, takie podejście do tematu harmonizuje z postawami kreowanymi przez współczesną kulturę, gdzie działanie jest celem samym w sobie, bardziej niż odpowiedź na pytanie: dlaczego dana osoba zajmuje się w życiu tym a nie czymś innym. Obrazowo przedstawia ten problem Fabian Błaszkiewicz, coach i trener motywacyjny, przy okazji cyklu wykładów „FailWay”, które traktują o porażce w biznesie. Podaje on przykład mężczyzny w średnim wieku, który we wczesnym etapie swojego życia zapisał, a przez następne kilkadziesiąt lat realizował cele, mające w jego mniemaniu przynieść spełnienie i satysfakcję. Był typowym człowiekiem sukcesu. Problem polegał na tym, że po zrealizowaniu ostatniego z nich, jakim było przekroczenie miliona złotych przychodu w ciągu roku, chciał popełnić samobójstwo. Błąd, jak się później okazało, tkwił właśnie w rozpoczęciu od określenia celu i ślepym podążaniu ku jego realizacji zamiast od refleksji nad czymś dużo bardziej istotnym, będącym motywem uprzednim wobec tego kroku.

Podstawowe pytanie

Odpowiedź na ten problem znajduje się w innym wykładzie Fabiana Błaszkiewicza pt. „Motyw Życia”, oraz (po części) w wypowiedzi Steve’a Jobsa, współzałożyciela marki Apple, którą skierował do absolwentów Uniwersytetu Stanforda. Pierwszy z nich mówi o motywie życia, zwanym również powołaniem życiowym, którego odkrycie stanowi podstawę do wyznaczania celów. Motywem tym jest odpowiedź na pytanie: kim jestem lub kim mam się stać. Musi ona wykraczać znacznie dalej niż stwierdzenie – będę lekarzem czy policjantem, opierać się na komunikacji z samym sobą, która wykracza poza normy narzucone społecznie, ograniczenia czasowe, finansowe czy jakiekolwiek inne. Musi też być w zgodzie z najgłębszym poziomem samoświadomości.

1 2

W pasji jest ciebie najwięcej
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.