Pierwszy rok studenta

czwartek, 01.10.2015r.
Autor: napisał/a 17 artykułów.

studia2.kpStudia to kolejny etap edukacji, na który decyduje się coraz więcej maturzystów. Jednak często naukę na uczelni postrzega się w zupełnie innych kategoriach, co z czasem weryfikują własne doświadczenia. Część uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza uczęszczających do klas o profilu ścisłym, ma opracowany plan swojej przyszłości, a wybór kierunku dalszej edukacji nie sprawia im większego problemu. Jednak zdecydowana większość przyszłych studentów ma problem z podjęciem decyzji, co chcieliby studiować.

Kiedy decyzja już została podjęta a nazwisko chętnego pojawiło się na liście tegorocznych przyjętych, pozostaje tylko mentalne przygotowanie się na rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji w październiku. Analiza przeprowadzona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dotycząca poziomu stresu wykazała, że ponad połowa przyszłych studentów z jego powodu rozważa porzucenie studiów bądź odroczenie wkroczenia w ten etap nauki. Michał Skrzypek (doktor habilitowany na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS) w wyżej wspomnianej analizie wskazuje, iż przyszli studenci pozwalają stresowi zawładnąć sobą i tracą kontrolę nad swoim życiem. Ma to oczywiście negatywne skutki w przyszłości. Doktor Skrzypek w swoich rozważaniach posługuje się pojęciem doping with stress [ang. radzenie sobie ze stresem]. Ten termin po raz pierwszy został użyty i zdefiniowany przez Zygmunta Freuda w 1933. Proces doping polega na świadomym dokonywaniu takich czynności, które pomogą poradzić sobie ze stresem. Opanowanie tego zabiegu przez pierwsze tygodnie znacznie ułatwi studentowi pierwszego roku nie tylko naukę, ale również przebywanie i integrowanie się z innymi studentami.

studia1.kp

Amerykańcy badacze, Thomas Holmes i Richard Rahe (University of Washington of School Medicine Seattle), dzięki opracowanemu przez siebie systemowi szeregowania stresujących wydarzeń w życiu określili pójście na studia jako jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu młodych ludzi. Na poparcie swojej tezy przywołali różne okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu, jak usamodzielnienie i przebywanie daleko od rodzinnego domu, radzenie sobie samemu w trudnych sytuacjach, samotność. Trudno jest uniknąć wszystkich tych przeżyć. Przyszły student powinien pogodzić się z faktem, że początek nigdy nie będzie łatwy, a zagubienie i dezorientacja, które będzie odczuwał, nie są w żadnym wypadku czymś złym.

Mimo że stres jest wszechobecny wśród pierwszorocznych, głównie przez strach przed nieznanym, to dodatkowo przyszły student, często idąc za przykładem starszych kolegów, zaczyna powielać stereotypy. W badaniu „Student Y” przeprowadzonym na zlecenie Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiono tezę, iż student wstaje około południa, nie śpi w nocy, rzadko chodzi na wykłady, a kiedy zachoruje, nie podejmuje czynnego leczenia. Przynajmniej 40 proc. badanych potwierdziło tę koncepcję. Doktor Maciej Kozakiewicz (pomysłodawca założenia wyżej wspomnianego centrum) dobitnie twierdzi, że studenci, zwłaszcza pierwszego roku, zafascynowani szybkim trybem życia, brną nieustannie do przodu, nie zwracając uwagi na swoje zdrowie i wytrzymałość. W kolejnych latach pierwsze fascynacje zaczynają opadać, a młodzi ludzi zaczynają interesować się nie tylko życiem towarzyskim, ale również planowaniem przyszłości. Stają się również bardziej odpowiedzialni i rozważni, dwukrotnie zastanawiając się przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

studia3.kpPierwszy rok studiów, mimo że wydaje się bardzo stresujący, to wstęp do jednego z piękniejszych okresów dojrzewania młodego człowieka. Czas, kiedy dana osoba poznaje swoje wady oraz zalety, zaczyna być odpowiedzialna za własne zdrowie i życie. Na tym etapie człowiek zaczyna postrzegać przyszłość jak coś rzeczywistego, a nie tylko wymysł dorosłych. Jednak kluczem do tego, aby udało się nadążyć za nowym trybem życia, jest przede wszystkim zachowanie rozwagi. Stres czy przerażenie nową sytuacją potrafią zniszczyć dobre wspomnienia z tego okresu.

Agnieszka Bielecka

 

Redakcja:Anna Purowska, Agata Chudy

Redakcja Językowa: Agnieszka Putz, Tomasz Tułasiewicz

Redakcja Graficzna: Kinga Parcheta

Pierwszy rok studenta
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.