Potęga podświadomości

czwartek, 25.12.2014r.
Autor: napisał/a 32 artykułów.

podswiadomoc1m.wWydaje się, że ludzie mają pełną kontrolę nad tym, co myślą, czują i robią. Każda rzecz, którą wykonują, zostaje zapisana w mózgu na zawsze, bo – jak pisał amerykański pisarz Cormac McCarthy w DrodzeTo, co wkładasz do głowy, zostaje w niej na zawsze. Jaki związek ma z tym podświadomość?

Czym jest podświadomość?

Pojęcie podświadomości w psychologii zostało wprowadzone przez francuskiego neurologa i psychologa Pierre’a Janeta i oznacza ono dziedzinę życia psychicznego, która nie jest poddawana kontroli świadomości. Podświadomość jest innym stanem umysłu niż świadomość. Według irlandzkiego filozofa Josepha Murphy’ego ma to związek z dualizmem ludzkiego umysłu. Chodzi głównie o odmienne funkcje. Zadaniem podświadomości jest kierowanie mechanizmami ciała za pomocą mózgu. Murphy porównuje ją do sterownika. Czynność niezależnego układu nerwowego regulowana jest przez bodźce pewnych części mózgu, dzięki czemu steruje ona wszystkimi narządami oraz gruczołami. Filozof ten dokonuje podziału na: umysł czuwający i śpiący, czyli na świadomość i podświadomość.

Podświadomość jest określana jako bank przechowujący wszystkie doświadczenia. To także źródło wyobraźni oraz twórczości. Jest zwykle kojarzona z prawą półkulą mózgową, podczas gdy świadomość – z lewą. Podświadomość może mieć związek z dziecięcą naturą, skłonną ku zabawom – twórczą i spontaniczną.

To podświadomość rejestruje wszystkie wydarzenia z naszego życia. Murphy uważa, że wszelkie psychiczne i umysłowe procesy, takie jak myśli, uczucia czy wyobrażenia we wnętrzu każdego człowieka, budują nasz świat zewnętrzny. Murphy w Potędze podświadomości pisze: Podświadomość jest jedyną twórczą siłą i wszystko, cokolwiek znalazło wyraz w świecie naszych zmysłów, stworzyła – świadomie lub nieświadomie -– moc podświadomości albo umysłu. Świadomy umysł ocenia i osądza zarówno wydarzenia oraz uczucia, jak i doznania. Oba umysły – świadomy i nieświadomy – działają jednocześnie.

Podświadomość a wspomnienia

Mózg człowieka magazynuje wspomnienia. Wydaje się, że każde wrażenie jest natychmiast zapamiętywane – zupełnie tak, jak byśmy nagrywali film. Przy czym jednocześnie są zachowywane inne wrażenia zmysłowe – nie tylko to, co słyszymy i widzimy, lecz i to, czego dotykamy, co smakujemy i wąchamy. W czasie hipnozy stany zakodowane w naszej pamięci mogą zostać odtworzone. Murphy pisze, że podświadomość nie sprawdza, czy czyjeś myśli są dobre czy złe, słuszne czy nie – ona jedynie reaguje zgodnie z tymi myślami i wyobrażeniami. Jeśli ktoś jest przekonany o prawdziwości jakiegoś stanu rzeczy, wtedy i podświadomość przejmie to przeświadczenie i odpowiednio zareaguje –- choćby jego pogląd, obiektywnie biorąc, może być błędny. Wiąże się to z tym, że podświadomość nie posiada umiejętności logicznego rozumowania.

Ludzie są w stanie przypomnieć sobie tylko niewielką część przeżyć. Większość osób ma niewiele świadomych wspomnień o tym, co przytrafiło się im przed piątym rokiem życia, z wyjątkiem nielicznych wydarzeń, szczególnie traumatycznych czy osobliwych. Co za tym idzie, świadomość może zapomnieć, natomiast podświadomość – nigdy. Wiele z tego, co umknęło świadomości, nadal na nas oddziałuje. Hipnoza dostarcza dowodów na to, jak duży jest zasięg naszej podświadomej pamięci.

1 2

Potęga podświadomości
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.