Dlaczego nie potrafimy się porozumieć?

czwartek, 20.03.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

infographic19Czy wydawało ci się kiedyś, że mówiąc coś do swojego rozmówcy, twoje słowa odbijały się od niego jak grochem o ścianę? Starałeś się wytłumaczyć znajomemu, co cię naprawdę dręczy lub na czym ci zależy, a on i tak nie zrozumiał? Za nieporozumienia w komunikacji międzyludzkiej odpowiadają zniekształcenia i błędy wdające się w proces komunikacji. Możesz ich unikać i się ich wystrzegać, ale najpierw powinieneś zapoznać się z przebiegiem procesu porozumiewania się oraz z błędami, jakimi jest on obarczony.

Komunikację interpersonalną ujmuje się jako proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów czy przekazów. W przytoczonej definicji można dostrzec trzy podstawowe aspekty tego pojęcia. Po pierwsze, komunikacja dotyczy wzajemnego zrozumienia stosunków między ludźmi. Po drugie, proces ten polega na dzieleniu się znaczeniami. Oznacza to, że komunikujące się ze sobą osoby muszą znać i rozumieć terminy, którymi się posługują. Po trzecie, komunikowanie wiąże się z symbolami. Gesty, dźwięki i słowa mogą jedynie przybliżyć myśli, które jednostka chce przekazać.

Proces komunikacji można przedstawić za pomocą prostego modelu. Na samym początku znajduje się nadawca informacji. Komunikat zostaje kodowany i poprzez kanał informacyjny „wędruje” do odbiorcy, który dekoduje otrzymaną informację. Podczas wędrówki przekazu mogą występować przeróżne szumy, czyli przeszkody, które spowodują, iż komunikat wysłany przez nadawcę będzie różnił się od tego, który otrzyma odbiorca. Proces komunikacji na tym może się zakończyć. Może także wystąpić sprzężenie zwrotne, czyli odpowiedź odbiorcy skierowana do jego rozmówcy. Pojęcia takie jak nadawca i odbiorca są zrozumiałe. Natomiast pozostałe elementy procesu komunikacji wymagają doprecyzowania.

Kodowanie polega na przełożeniu informacji na symbole, słowa, gesty, które powinny być zrozumiałe dla odbiorcy. Można to sobie wyobrazić jak ubieranie naszych myśli w słowa w języku, w jakim się porozumiewamy. Z kolei kanał komunikacji jest środkiem przekazu komunikatu. Może być nim powietrze (kiedy rozmowa przebiega twarzą w twarz) bądź papier (kiedy wysyłany jest list). Natomiast dekodowanie to zjawisko interpretowania przez odbiorcę informacji przekazywanej przez rozmówcę. Słysząc słowa, staramy się je zrozumieć i przetransformować na własne doświadczenia, myśli i emocje związane z danym komunikatem. W procesie komunikacji występują również szumy, czyli czynniki powodujące zniekształcenia w porozumiewaniu. Jest ich bardzo dużo, dlatego w dużym stopniu narażeni jesteśmy na niewłaściwe zrozumienie drugiej osoby. Warto poznać parę z nich, aby wiedzieć, czego powinniśmy się wystrzegać, abyśmy mogli efektywnie się komunikować.

1 2 3

Dlaczego nie potrafimy się porozumieć?
  • 5.00 / 5 5
1 ocena, 5.00 śr. ocen (95% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.