Powstaje Ukraina, Ukraina walczy

piątek, 27.03.2015r.
Autor: napisał/a 1 artykułów.

ukraina2Czy niepodległość Ukrainy była czymś wywalczonym, czy należało ją stale wypracowywać w obliczu trudnego sąsiedztwa? Czy wolna i silna Ukraina jest dziś potrzebna Europie?

Wydarzenia mające miejsce na przełomie 1989 i 1990 r. pozwalały stwierdzić, że ukraiński ruch niepodległościowy osiągnął pewną granicę i jego głównym zadaniem będzie już tylko przejęcie politycznej władzy w republice. Do bardziej znanych epizodów ówczesnych wydarzeń należy zorganizowanie „żywego łańcucha” między Lwowem a Kijowem, w którym według szacunków wzięło udział od 400 tys. do 3 mln osób. Wyjątkową manifestację jedności społeczeństwa zorganizowano dla uczczenia 71. rocznicy zjednoczenia 22 stycznia 1919 r. Ukraińskiej Republiki Ludowej z Zachodnioukraińską Republiką Ludową w Ukraińską Republikę Ludową. Wówczas była to reakcja na działania bolszewików, m. in. na „czerwony terror”, natomiast od 1999 r. w dniu tym obchodzone jest na Ukrainie święto państwowe – Dzień Jedności Ukrainy.

W marcowych wyborach parlamentarnych i samorządowych było już widoczne, że Komunistyczna Partia Ukrainy (KPU) traci monopol na władzę, jednocześnie opozycja, dla której przewidziano 25 proc. miejsc w parlamencie, nadal pozostawała zbyt słaba, by tę władzę przejąć. „O suwerenną Ukrainę Radziecką” – pod takim szyldem zjednoczyła się nomenklatura komunistyczna, aby uzyskać większość w parlamencie – 239 na 442 miejsca.

Jednocześnie, stopniowo od 1989 r., kształtowały się pierwsze partie ukraińskie. Najważniejsze z nich wywodziły się z Ludowego Ruchu Ukrainy na Rzecz Przebudowy, pierwszego ruchu masowego (zrzeszającego ok. pół mln członków), założonego przez dysydentów i inteligencję kijowską. Ukraińska Partia Republikańska miała charakter antykomunistyczny i niepodległościowy, zaś drugie wywodzące się z „Ruchu” ugrupowanie, Demokratyczna Partia Ukrainy, zjednała sobie wielu działaczy socjaldemokratycznych. Następnie odbywały się kolejne zjazdy założycielskie (mniej czy bardziej wpływowych) partii: zielonych, demokratów, socjaldemokratów, ludowych demokratów, narodowych demokratów, republikanów. Powstała też Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy, jako opozycja wewnątrz KPU. Wszystkie te ugrupowania zadeklarowały swoje współdziałanie z „Ruchem”. Wyjątkiem były stanowiące margines ukraińskiej sceny politycznej ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne, od 1990 r. złączone w Ukraińskim Zrzeszeniu Międzynarodowym (UMA). Już 16 lipca tegoż roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR podjęła decyzję o przyjęciu Deklaracji Niezależności Ukrainy, która miała być podstawą dla nowej konstytucji. Choć nie mówiła jeszcze o całkowitym zerwaniu zależności w ramach ZSRR, to był to już duży krok w stronę usamodzielnienia. Za konieczne zmiany uznano m.in. utworzenie armii narodowej, własnej waluty czy odrębnego obywatelstwa (z możliwością zachowania także obywatelstwa ZSRR).

Ostatecznie o samodzielności nowego państwa zadecydowało referendum. Za niepodległością opowiedziało się 90,3 proc. uprawnionych obywateli przy frekwencji 84 proc. (referendum odbyło się 1 grudnia 1991 r.). Na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej 8 grudnia 1991 r. powstała Wspólnota Niepodległych Państw, a jednocześnie padło stwierdzenie, że przestał istnieć Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jako geopolityczna rzeczywistość i podmiot prawa międzynarodowego.

1 2

Powstaje Ukraina, Ukraina walczy
  • 5.00 / 5 5
1 ocena, 5.00 śr. ocen (95% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.