Pozytywne konflikty

czwartek, 19.12.2013r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

aaKonflikty kojarzą nam się jednoznacznie z negatywnymi emocjami, kłótnią, wygraną lub przegraną, bądź kompromisem. A co gdybyśmy pomyśleli o nich jako o sposobie dochodzenia do nowych idei, postępie i rozwoju? Konflikty same w sobie nie są przecież pejoratywnymi zjawiskami. To my najczęściej nadajemy im takie znaczenie. 

Konflikt jest sytuacją, w której przynajmniej dwie strony mają sprzeczne dążenia, interesy bądź cele. Podmioty, prowadząc np. polemikę, działają niejako przeciwko sobie i starają się wzajemnie narzucić swoją wolę. Spory polegają także na tym, że jedna strona podejmuje świadome wysiłki mające uniemożliwić lub zablokować osiągnięcie celów przez drugą stronę. Odmienność interesów wywołuje w nas negatywne emocje, a nierzadko staje się przyczyną długotrwałych i wyczerpujących zatargów. Często nie liczy się samo osiągnięcie celu, a pokonanie przeciwnika.

Przyczyny konfliktów można upatrywać w odmiennych wartościach, potrzebach czy postawach, zaburzeniu komunikacji lub percepcji. Sprzeczności wynikają także z różnic osobowościowych, wieku oraz zajmowanej pozycji społecznej. Źródłem nieporozumień jest również zazdrość, chęć zdobycia władzy, wygranie rywalizacji. Dociekanie powodów nieporozumień, jest niezmiernie ważne, ale nie powinno pochłaniać całej naszej uwagi. Istotniejsze wydaje się znalezienie sposobu, który pozwoli na ich konstruktywne rozwiązanie. Z sytuacji konfliktowych możemy się wiele nauczyć, jeśli tylko przyjmiemy odpowiednią postawę i wykażemy się chęcią wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Po pierwsze kreatywność

Konflikty stymulują kreatywność. Zetknięcie się odmiennych poglądów sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań, które pogodziłyby sporne kwestie. Często wygenerowane w ten sposób rozwiązania mają wyższą jakość i wprowadzają przełomowe zmiany. Wzrost innowacyjności wynika także bezpośrednio z chęci pokonania rywala konfrontacji. W okresie zimnej wojny USA i ZSRR prześcigały się w postępie technologicznym i w efekcie ich działań zaowocowało to dynamicznym rozwojem chociażby kosmonautyki. Być może gdyby nie konflikt między tymi mocarstwami, człowiek tak szybko nie stanąłby na Księżycu.

1111Kreatywność może także dotyczyć bardziej prozaicznych aktywności, jak np. stworzenie nowego planu podziału obowiązków domowych, który godziłby racje zwaśnionych domowników. Dlatego każdy spór powinniśmy traktować jako okazję do wprowadzenia zmiany, usprawniającej dotychczasowy sposób działania.

1 2 3

Pozytywne konflikty
  • 4.00 / 5 5
4 ocen/y, 4.00 śr. ocen (82% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.