Prawo a rewolucja

czwartek, 20.03.2014r.
Autor: napisał/a 6 artykułów.

2Już od czterech miesięcy Ukraińcy walczą o zmianę władzy politycznej w swoim kraju. Walka ta jest utrudniona ze względu na okupowanie Krymu przez wojska rosyjskie i groźbę rozpowszechnienia interwencji na resztę Ukrainy. Media co dzień informują nas o rozwoju sytuacji, ale jak do tej pory żadne z nich nie zwróciło uwagi na aspekt prawny rewolucji ukraińskiej. Jak ten wygląda?

22 lutego Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła rezolucję odwołującą prezydenta Wiktora Janukowycza z pełnionego urzędu. Władimir Putin wydał wówczas stosowne oświadczenie, w którym podkreślił, że Janukowycz, mimo decyzji parlamentu, nadal pozostaje prezydentem swojego państwa, a jego pośpieszny wyjazd do Rosji spowodowany był wyłącznie obawą o życie. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, która ze stron konfliktu ma rację, najprościej zajrzeć do przepisów Konstytucji Ukrainy.

Akt ten wymienia trzy możliwości opróżnienia urzędu prezydenta. Pierwsza z nich to niezdolność do sprawowania urzędu, która może wynikać z choroby albo śmierci prezydenta. Drugą przyczyną jest samowolne zrzeczenie się urzędu przez prezydenta – to jednak musi odbyć się na posiedzeniu parlamentu. Z przyczyn oczywistych obie możliwości nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Uchwalając rezolucję, parlament powołał się na trzecią z możliwości – tzw. impeachmentu. Jest to znany we wszystkich konstytucjach świata mechanizm pociągania do odpowiedzialności prezydenta, na mocy którego urząd zostaje opróżniony. Konstytucja Ukrainy określa, że procedurę tę przeprowadza parlament wraz z Sądem Najwyższym. Aby jednak uruchomić bieg impeachmentu, potrzebna jest zgoda 75 proc. składu Rady Najwyższej – rezolucja na Ukrainie uzyskała ok. 70 proc. głosów. Kolejnym krokiem jest powołanie komisji śledczej, której zadaniem jest zbadanie działalności prezydenta. Na końcu tej drogi Sąd Najwyższy wydaje wyrok, w którym stwierdza zasadność zarzutów stawianych prezydentowi przez parlament. Parlament Ukrainy nie podjął jednak żadnej z powyższych opisanych czynności prowadzących do obalenia prezydenta, wobec tego Wiktor Janukowycz ciągle pozostaje prawowitym prezydentem Ukrainy; należy w tym miejscu również przypomnieć, że Janukowycz został wybrany w demokratycznych wyborach. Skoro więc Ukraina jest praworządnym, demokratycznym państwem, jak określa to art.1 jej konstytucji, powinno się szanować wybór narodu, jaki ten by nie był.

1 2

Prawo a rewolucja
  • 4.00 / 5 5
1 ocena, 4.00 śr. ocen (85% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.