Predyspozycje zawodowe jako wyznacznik wyboru zawodu?

czwartek, 02.01.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

22Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Nasze cechy osobowości, charakter i temperament definiują nas i stają się wyznacznikami naszych możliwości, jak i ograniczeń. Decyzja o wyborze studiów czy zawodu nie powinna zostać podjęta pod wpływem impulsu – powinien być to racjonalny wybór. Czy podejmując jedną z najważniejszych życiowych decyzji, możemy odrzucić predyspozycje zawodowe i obrać antagonistyczną ścieżkę?

Predyspozycje zawodowe określane są mianem wrodzonych skłonności do wykonywania danego zawodu. Ściśle wiążą się z uzdolnieniami, talentami posiadanymi przez daną osobę. Psycholodzy twierdzą, że nie powinno się walczyć z dominującymi cechami charakteru, ale zaakceptować je i wykorzystać na swoją korzyść. Człowiek o uosobieniu artystycznym, z pewnością nie zrealizuje się w finansach i księgowości, bo przy wysokim poziomie kreatywności, wykonywanie powtarzanych i rutynowych prac, będzie dla niego drogą przez mękę.

Jak zatem możemy zdiagnozować nasze predyspozycje zawodowe? Wpisując hasło „predyspozycje zawodowe” w wyszukiwarkę, otrzymujemy wiele adresów stron internetowych, dzięki którym możemy dowiedzieć się, jaki zawód powinniśmy wybrać. Ja jednak ostrożnie podchodziłabym do tego typu witryn internetowych. Testy psychologiczne, a nim jest z pewnością test predyspozycji zawodowych, powinny być zestandaryzowane i obiektywne, znormalizowane, charakteryzować się trafnością i rzetelnością oraz być zaadoptowane kulturowo. Jeśli test nie spełnia tych cech, nie można powiedzieć, że otrzymany za jego pomocą wynik będzie miarodajny. Jeśli zależy nam na poznaniu naszych predyspozycji, powinniśmy udać się do psychologa lub doradcy zawodowego, który przeprowadzi rzetelny test i omówi otrzymane przez nas wyniki. Z pewnością jego diagnoza będzie trafniejsza niż ta uzyskana dzięki stronie internetowej.

Test predyspozycji zawodowych Hollanda

Najczęściej stosowanym testem predyspozycji zawodowych jest test Johna Lewisa Hollanda. Amerykański psycholog podkreślił, iż preferencje zawodowe jednostki są pochodną jej stylu dostosowywania się do wymagań środowiska społeczno-zawodowego, jej doświadczeń życiowych oraz internalizacji norm i wartości. Predyspozycje kształtują się zatem na podstawie wrodzonych cech jednostki i przebiegu jej życia.

W swojej koncepcji Holland wskazuje, iż na strukturę predyspozycji zawodowych składa się sześć typów preferencji: typ realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Każda jednostka posiada cechy każdego typu występujące hierarchicznie w malejącym natężeniu. Z tego założenia wynika, iż każdy człowiek ma jeden dominujący typ predyspozycji, którym powinien się kierować zarówno przy wyborze studiów, jaki i zawodu.

1 2 3

Predyspozycje zawodowe jako wyznacznik wyboru zawodu?
  • 3.50 / 5 5
4 ocen/y, 3.50 śr. ocen (74% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.