Przemyślana rodzina

czwartek, 08.10.2015r.
Autor: napisał/a 5 artykułów.

adopcja1c.mAdopcja to inaczej mówiąc przysposobienie dziecka. W ostatnich latach zyskała na popularności, ponieważ społeczeństwo oswaja się z jej specyfiką. Rodzice adopcyjni zaczynają wychodzić z cienia, a organizacje publiczne prowadzą działania edukacyjne.

O wzroście popularności adopcji mówił na konferencji „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa” Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik: Widzimy znaczący wzrost zainteresowania adopcją. Z roku na rok rodzin przybywa. Staramy się zrobić wszystko, aby były dobrze przygotowane do wychowania dziecka i jego przygotowania do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to trudny proces, jednak do przejścia. Konferencja miała na celu promowanie adopcji. Niewątpliwie akcje takie jak ta mają wpływ na wzrost świadomości społeczeństwa, a co za tym idzie, na wzrost liczby adopcji.

Proces adopcyjny jest długi, zaczyna się od zgłoszenia do wybranego ośrodka adopcyjnego, gdzie na potencjalnych rodziców czeka rozmowa z pracownikiem ośrodka, pedagogiem oraz psychologiem. Wywiady mają na celu uzyskanie informacji, czego małżeństwo oczekuje od dziecka i co może mu zaoferować. Dostarczyć należy m.in. akt zawarcia małżeństwa, życiorys, zaświadczenie o stanie zdrowia i zarobkach. W celu rozpoznania warunków bytowych pracownik ośrodka odwiedza rodzinę w domu. Na tym etapie dochodzi do wydania oceny komisji kwalifikacyjnej ośrodka. Jeżeli jest ona pozytywna, dochodzi do dalszych procedur. Kolejnym krokiem są szkolenia grupowe. Uczą one radzenia sobie z wychowywaniem dziecka oraz rozwiązywania związanych z tym problemów. Po zakończeniu szkoleń komisja kwalifikacyjna ośrodka podejmuje decyzję, czy potencjalni rodzice mogą stać się rodziną adopcyjną. W tym momencie następuje zazwyczaj długi czas oczekiwania na dziecko. Rodzina często ma określone oczekiwania co do malucha i ośrodek adopcyjny czeka, aż właśnie taką pociechę będzie mógł im przedstawić. Kiedy znajdzie się malec, rodzice uzyskują informacje na temat jego zdrowia oraz przeszłości i decydują, czy chcą się z nim spotkać. Do pierwszego kontaktu z dzieckiem dochodzi w obecności pracownika ośrodka, później rodzina może uczestniczyć w życiu dziecka i odwiedzać je. Należy skierować wtedy wniosek do sądu o przysposobienie dziecka wraz z kompletną dokumentacją z ośrodka adopcyjnego. Rodzina uczestniczy zazwyczaj w dwóch rozprawach sądowych. Na pierwszej sąd wydaje zgodę na adopcję dziecka i zabranie go do domu; jest to proces preadopcyjny. Na drugiej następuje dopełnienie formalności prawnych. Każdy ośrodek ma jednak własne procedury mogące różnić się od przedstawionego modelu. O adopcję może się także starać osoba samotna, jednak jej szanse w porównaniu z pełnymi rodzinami są mniejsze.

1 2

Przemyślana rodzina
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.