Punkowa rebelia kontra towarzysze

czwartek, 11.09.2014r.
Autor: napisał/a 4 artykułów.

punkĆwieki, agrafki, swastyki i Sex Pistols – tak zaczęła się punkowa rebelia na Wyspach Brytyjskich. Do dziś można się spierać, na ile ten antysystemowy ruch był autentyczny, a na ile przeważała w nim komercja i chęć zysku. Punkowa ideologia nie wykształciła się od razu, a pierwotnie wykrzykiwane hasła: „no future” czy „anarchy” miały jedynie prowokować. Nie była to jednak przeszkoda, aby zjawisko to rozprzestrzeniło się po Europie, w tym także w Polsce. Pomimo przejęcia wzorców punk w Polsce zaistniał w rzeczywistości socjalistycznej, co stanowiło ograniczenia, ale i nadało odmienny charakter.

Punk odpowiedzią na kryzys

Subkultura punkowa w Polsce pojawiła się w latach 1977–1978, czyli niemal w tym samym czasie, co w Wielkiej Brytanii. Była to więc pierwsza zachodnia subkultura w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która tak szybko wzbudziła zainteresowanie polskiej młodzieży i rozprzestrzeniła się w kraju. Zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii punkowcy pojawili się w czasach kryzysu gospodarczego. W latach 70. Polacy zachłysnęli się propagandą sukcesu, którą w latach 1970–1980 stworzyły rządy I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Edwarda Gierka. Zaciągnięto wówczas zagraniczne kredyty, dzięki czemu można było odczuć poprawę jakości życia polskiego społeczeństwa. Wszystko okazało się jednak iluzją, gdyż nierealne plany inwestycyjne przyczyniły się do fatalnej sytuacji w kraju. W takim też momencie kryzysowym zrodził się ruch punkowy, który – podobnie jak w Wielkiej Brytanii – był głosem pokolenia rozczarowanego zastaną rzeczywistością.

Punk od morza do Bieszczad

Paradoksalnie pierwsze informacje o ruchu punkowym pochodziły z oficjalnej prasy, co nie znaczy jednak, że celowo dążono do jego popularyzacji. Przeciwnie, punk postrzegany był jako coś niezrozumiałego –  dziwne, chwilowe zjawisko, które tworzyć miała zachodnia zepsuta kapitalizmem młodzież. Nieco z większą wyrozumiałością, ale za to w sposób pobłażliwy, o punku pisała prasa muzyczna. Nie stanowiło to oczywiście przeszkody, aby polska młodzież zafascynowała się brytyjskimi wpływami.

1 2

Punkowa rebelia kontra towarzysze
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.