Referendum w sprawie sześciolatków

czwartek, 19.12.2013r.
Autor: napisał/a 6 artykułów.

111W mijającym miesiącu Sejm odrzucił wniosek obywatelski o przeprowadzenie referendum w sprawie sześciolatków. Inicjatywę wsparło aż milion obywateli, a skoro „głos większości” i tak został w ostateczności odrzucony przez posłów, nasuwa się na myśl pytanie: jaki jest sens istnienia instytucji referendum?

Czym jest referendum?

Najprościej rzecz ujmując, jest to sposób wyrażania swojej opinii na dany temat przez obywateli, uważany za formę tzw. demokracji bezpośredniej. Ustawodawca, poprzez zadanie pytań, na które da się odpowiedzieć w formie „tak” lub „nie”, zwraca się do obywateli. Odpowiednie sformułowanie pytania jest zatem bardzo ważne dla samej istoty referendum.

Referendum w prawie polskim.

Referendum w polskim prawie jest instytucją uregulowaną w konstytucji, gwarantuje obywatelom sprawowanie władzy w sposób bezpośredni. Uprawnienie do zarządzenia referendum przysługuje sejmowi, który taką zgodę wyraża większością bezwzględną, Prezydentowi RP za zgodą senatu oraz obywatelom, którzy zbiorą w odpowiednim czasie liczbę 500 000 podpisów. Jest to tzw. inicjatywa obywatelska, którą rozpatruje sejm. Warto tutaj podkreślić, że sejm nie jest związany terminami w przypadku rozpatrywania wniosku o przeprowadzenie referendum. Stąd wzięła się możliwość przesuwania terminu posiedzenia sejmu, na którym miał być głosowany wspomniany wyżej projekt.

Zebranie 500 000 podpisów może się wydawać prostym przedsięwzięciem, jednak nic bardziej złudnego. Najpierw należy zarejestrować komitet zajmujący się zbieraniem podpisów, a następnie w określonych terminach przedstawiać odpowiednie ilości podpisów. Dodatkowym utrudnieniem dla ważności referendum jest przyjęcie progu 50% frekwencji w dniu referendum. Potrzeba więc wielkiej determinacji i zapału, żeby przeciwstawić się ogromowi biurokracji. Dla obywatela średnio interesującego się polityką i posiadającego małą wiedzę na ten temat jest to zadanie praktycznie nie do wykonania bez pomocy prawników.

Historia polskich głosowań.

W Polsce po 1989r. odbyły się cztery referenda ogólnokrajowe. Na temat trzech z nich niemal każdy z nas jest w stanie coś powiedzieć, natomiast referendum z 1996r. pamięta niewiele osób. Celem jego przeprowadzenia było uzyskanie zgody obywateli na przeprowadzenie szeregu zmian, które ściśle dotyczyły gospodarki. Wszystkie referenda odbyły się w momentach przełomowych dla kraju i stanowiły istotny punkt zwrotny w prowadzonej polityce.

1 2 3

Referendum w sprawie sześciolatków
  • 4.00 / 5 5
1 ocena, 4.00 śr. ocen (85% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.