Czy savoir-vivre istnieje w XXI wieku? Jakie zwyczaje się zachowały ? Czy dobre maniery to cechy człowieka kulturalnego?

czwartek, 26.02.2015r.
Autor: napisał/a 7 artykułów.

800px-Company-Shocked-GillrayWedług słownika języka polskiego savoir-vivre to inaczej zasady właściwego zachowania się w towarzystwie oraz znajomość tych zasad i umiejętność ich stosowania. Warto dodać, iż savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc różni się w zależności od regionu. W Polsce można go podzielić ze względu na dziedziny życia, których dotyczy, takich jak własny wygląd, właściwy ubiór, nakrywanie do stołu, formy towarzyskie lub komunikacja Savoir-vivre można by potocznie nazwać życzliwością wobec drugiego człowieka, tolerancją lub po prostu dobrym wychowaniem. Prawdopodobnie każdy rodzic stara się nauczyć swoje dziecko ogłady i poprawnego zachowania się w odpowiednich sytuacjach oraz wyrobić w nim dobre nawyki. Zasady savoir-vivre zmieniły się przez lata, chociażby ze względu na postęp techniczny i rozwój społeczeństwa. Na forach internetowych oraz blogach można znaleźć wypowiedzi, w których brakuje poprawnej i ładnej polszczyzny.

Pojawiają się również wulgaryzmy oraz współczesne kolokwializmy (buda  szkoła, siema  witaj) odbiegające od form i składni przyjętych w języku polskim. Czytając chociażby polskie lektury, można spotkać język staropolski, którego pierwsze ślady pojawiają się już w XII wieku. Przykładem takiego języka może być fragment „Żywotu człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, który opisuje spokojne życie szlachcica: Bo gdy przypadnie wiosna, azaż owo nie rozkosz z żonką, z czeladką po sadkoch, po ogródkoch sobie chodzić, szczepków naszczepić, drobne drzewka rozsadzić, niepotrzebne gałązki obcinać. Język ten wielu wydaje się niezrozumiały, ponieważ mowa polska bardzo się zmieniła od czasów staropolskich.

Dużej reformie uległ też sposób komunikacji. Dawne telegramy, pięknie zdobione koperty i kaligrafia zostały zastąpione przez maile, smsy oraz komunikatory internetowe. Z biegiem lat ludzkość starała się uprościć sobie życie, a nie utrudnić, stąd więc mogą wynikać zmiany zasad dotyczące savoir-vivre’u.

800px-High-Change-in-Bond-Street-GillrayW życiu codziennym zasady dotyczące kultury słowa czy obycia, jak można zaobserwować, są zależne od dobrej woli drugiego człowieka i jego podejścia do zaistniałej sytuacji. Natomiast maniery obowiązujące w miejscach publicznych (jak teatr, restauracja lub urząd) są raczej powszechnie stosowane, gdyż nieodpowiednie zachowanie mogłoby zostać odebrane jako brak taktu i kultury. W teatrze jednym z ważniejszych wyznaczników etykiety jest elegancki ubiór i niekorzystanie z telefonu podczas spektaklu. Natomiast wybierając się do restauracji, warto pamiętać o kulturalnym jedzeniu. Dostosowanie się do jakichkolwiek odgórnie nałożonych wymogów zależy przede wszystkim od wychowania i najprawdopodobniej każdy spotkał w życiu osobę, która publicznie okazała swoją niechęć do panujących zwyczajów. Z biegiem lat technika rozwija się bardzo dynamicznie, a ludzie na nowo przystosowują się do panujących warunków. Czy w czasach, kiedy odbywały się liczne bale, damy otaczali dżentelmeni, a rozmowom towarzyszyło bogate słownictwo, znajomość savoir-vivre’u była lepsza, a ludzie darzyli się większym szacunkiem? Najprawdopodobniej znajdą się zarówno miłośnicy dawnych epok, jak i zwolennicy współczesnych lat. Złotym środkiem powinna być umiejętność wzajemnego życia pośród ludzi, otoczenia i szanowanie zasad, które utrwalane są od wielu lat.

 

Dagmara Gradolewska

 
Redakcja: Sandra Skopek, Damian Lupa
Redakcja językowa: Agnieszka Putz, Tomasz Tułasiewicz

Czy savoir-vivre istnieje w XXI wieku? Jakie zwyczaje się zachowały ? Czy dobre maniery to cechy człowieka kulturalnego?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.