Seryjni mordercy – bestialstwo czy choroba psychiczna?

czwartek, 01.01.2015r.
Autor: napisał/a 4 artykułów.

morderstwaManson, BTK czy Kuklinski – wywołują odrazę i potępienie społeczeństwa, ich zachowanie jest zaprzeczeniem moralności i szacunku do czyjegoś życia. Czy są osobami pozbawionymi uczuć, czy chorymi psychicznie? A może jedno i drugie?

Pisząc artykuł, zapytałam kilkadziesiąt osób o skojarzenia i uczucia związane z seryjnymi mordercami. Wszyscy ankietowani zgodnie używali słów: „psychopata”, „mężczyzna”, „kominiarka”, „nóż”, „ktoś, kto zabił więcej niż jedną osobę”, a jeśli chodzi o odczucia pytanych, najczęściej pojawiające się to „strach”, „ciekawość” i „obrzydzenie”. Owe reakcje mogą pozwolić nam na przypuszczenie, że morderców ocenia się bardziej pod względem moralności niż jako ludzi chorych. Ja chciałabym pokazać też zaburzenia, jakie występują u seryjnych morderców na przykładach Kulkinskiego, Mansona i BTK.

Jak powstają zaburzenia osobowości

Za pierwszą przyczynę powstawania zaburzeń osobowości możemy uznać uwarunkowania genetyczne, choć przypuszczenia te nie mają jednoznacznego potwierdzenia w dowodach empirycznych. Występują jednak przypadki, w których pokrewieństwo czy dziedziczność są istotne nie tylko dla samego zaburzenia, ale też i dla skali, w jakiej występuje (A.L. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005).

Kolejny czynnik to wpływ środowiska. Według licznych badań duży wpływ na formowanie czy powstawanie zaburzeń osobowości ma nieprawidłowe zachowanie ze strony rodziny. Jednakże nie chodzi tu tylko o zdystansowane, chłodne i oschłe traktowanie dzieci, ale również tak zwane „bezstresowe wychowanie”, opierające się na pobłażaniu i byciu „ciepłym”. Należy jednak pamiętać, że nie jest to reguła i każdy przypadek jest inny.

Zaburzenia osobowości

Chcąc w jak najprostszy sposób zdefiniować zaburzenia osobowości, możemy powiedzieć o nich, iż są to długotrwałe, niezmienne cechy, które zakłócają relację z innymi ludźmi. Dotyczą zachowań lub przeżyć związanych z emocjami, które odbiegają od wyznaczonej normy. (T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2005) Warto też wiedzieć, że osoby chore wyróżnia interpretacja otoczenia, zdarzeń i ocen, zachowań. Ich przeżycia bardzo często są niezgodne z sytuacją, w której chorzy aktualnie się znajdują.

Schizotypowe zaburzenia osobowości

Schizotypowe zaburzenia osobowości charakteryzują się niechęcią do nawiązywania bliskich kontaktów, brakami w percepcji i zachowaniach oraz izolacji od innych ludzi. Takie jednostki skłonne są do wiary w siły nadprzyrodzone, co często związane jest z praktykami okultystycznymi, sektami, a także subiektywnym uczuciem, że jest się lepszym od innych i posiada się nad nimi władzę. Cechuje je kreatywność, co jest ściśle wiąże się z ich wyobrażeniami o świecie, zdarzeniach i ludziach. Często ma to swoje odbicie w nietuzinkowym wyglądzie zewnętrznym. U osób chorych możemy zaobserwować problemy związane z zaburzeniami na tle emocjonalnym. Oznacza to brak odczuwania emocji przeplatający się z ich nagłymi wybuchami.

1 2

Seryjni mordercy – bestialstwo czy choroba psychiczna?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.