Słowiański raj

czwartek, 06.08.2015r.
Autor: napisał/a 7 artykułów.

chorwacja1Bałkany stają się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym. Tereny dawnej Jugosławii to jedne z nielicznych miejsc na świecie, w których można podziwiać zapierające dech w piersiach dziewicze krajobrazy. Chorwacja jest krajem niezwykle atrakcyjnym pod względem przyrodniczym oraz historycznym, dlatego też wiele osób wraca do niej co roku, by na nowo odkryć piękno natury.

Burzliwa przeszłość

Historia Chorwacji jest bardzo zawiła, jednak to właśnie przeszłość stanowi klucz do zrozumienia zróżnicowanej, bogatej kultury współczesnych Bałkanów. Wojny na tle religijnym oraz najazdy (głównie tureckie) napiętnowały naród chorwacki, dzieliły go, a nawet sprawiały, że istniał tylko w teorii. Okres świetności i rozkwitu gospodarczego Chorwacji przypada na XI wiek, kiedy rządy sprawował król Piotr Krzesimir IV Wielki. W 1101 roku wstąpiła ona w unię z Węgrami, aby uchronić się przed rosnącym w potęgę Bizancjum. Paradoksalnie skutkiem tej koalicji było malejące znaczenie Chorwacji w Europie. Wiek XV to czas najazdów weneckich, które pozostawiły po sobie niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe widoczne najbardziej w architekturze zabytkowych miast na południu kraju. W wyniku inwazji tureckiej Węgry stały się częścią monarchii Habsburgów, co z kolei sprawiło, że Chorwacja pozostała pod wpływem Austro-Węgier aż do końca I wojny światowej. Wyjątek stanowił Dubrownik, portowe miasto, który zachował suwerenność do początków XIX wieku.

Kolejnym ważnym etapem w historii Chorwacji jest XIX wiek, kiedy zaczęły pojawiać się idee zjednoczenia wszystkich Słowian południowych w jedno niepodległe państwo. Vuk Stefanović Karadžić, serbski pisarz, przeprowadził reformę, dzięki której powstały pierwsze podstawowe struktury gramatyczne języka serbsko-chorwackiego, używanego jako wspólny. Upadek Austro-Węgier w 1918 roku umożliwił powstanie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców z rządem w Belgradzie, od 1929 roku istniejącego pod nazwą Jugosławia.

Ważną postacią w historii Bałkanów był Josip Broz Tito, przywódca Jugosławii, który – między innymi – zorganizował antyfaszystowski ruch oporu w czasie II wojny światowej. Starał się też ratować skłócone wewnętrznie kraje bałkańskie.

1 2

Słowiański raj
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.