Starość może być fajna!

czwartek, 15.01.2015r.
Autor: napisał/a 35 artykułów.

starośc1Wielu z nas, myśląc o starości, wyobraża sobie niedołężnych ludzi potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach. W najlepszym wypadku nasza wyobraźnia kreuje obraz babci robiącej na drutach i dziadka czytającego gazetę. Ile z istniejących stereotypów ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i dlaczego nasze postrzeganie jesieni życia nie pomaga seniorom wyjść z cienia?

Zrozumieć starość

Starzenie powinno być dla każdego człowieka czymś naturalnym, ponieważ trwa już od urodzenia. Jednak dopiero po wkroczeniu w wiek dojrzały procesy starzenia stają się odczuwalne i widoczne. Autorzy strony internetowej poświęconej gerontopedagogice www.inp.uni.opole.pl piszą: Oznacza ono [starzenie] stopniowe zmniejszanie rezerwy czynnościowej narządów, które zmniejszają możliwość zachowania równowagi wewnątrzustrojowej. Jest to proces ciągły i nieodwracalny. Starzenie się ma duże znaczenie indywidualne i społeczne, ponieważ zbliża człowieka do okresu starości. Starzenie się jest długotrwałe, jego intensywność zależy od etapu, na którym człowiek się znajduje. Światowa Organizacja Zdrowia wymienia trzy fazy, z których pierwsza zaczyna się w wieku 60 lat i trwa do 75 roku życia. Określana jest wiekiem podeszłym lub wczesną starością. Kolejny etap obejmuje późną starość, czyli lata między 75 a 90 rokiem życia, natomiast osoby starsze nazywane są już sędziwymi lub długowiecznymi.

Co ciekawe, odpowiedzi, których udzielają ankietowani na pytanie o granice starości, są zależne od ich wieku. Takie wnioski można wysunąć z raportu „Growing Old in America: Expectations vs. Reality”, który omawia publicystka Joanna Papiernik na portalu www.zycie.senior.pl. Dla badanych poniżej 30 roku życia starość zaczyna się po sześćdziesiątce, ale im respondenci starsi, tym bardziej ta granica odsuwa się w czasie. Papiernik pisze: Oto uśrednione wyniki: ankietowani z grupy 3049 lat uważają, że starość zaczyna się w wieku 69 lat, osoby z grupy 5064 lata za próg starości uznają 72 lata. Zdaniem tych zaś, którzy skończyli 65 lat, starość rozpoczyna się w wieku 74 lat. Wiek nie jest jednak jedynym i najważniejszym wyznacznikiem starości. Autorzy strony o gerontopedagogice wymieniają podstawowe cechy towarzyszące procesowi starzenia: znaczny spadek zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze biologicznym i psychospołecznym, postępujące ograniczenie samodzielności życiowej oraz stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia. Doktor nauk ekonomicznych Magdalena Kozera zauważa natomiast, że granica między wiekiem dojrzałym a starością jest płynna ze względu na wydłużanie się średniej życia. Współczesna cywilizacja bowiem zapewnia człowiekowi nie tylko większy komfort życia niż kiedyś, ale też nieporównywalnie bardziej rozwiniętą i skuteczną opiekę medyczną. Różnica w pojmowaniu starości wiąże się jednak też – niestety – z estymą, jaką ten był otaczany.

Stereotypy a rzeczywistość

Kiedyś starość była synonimem mądrości, a seniorów traktowano z należytym szacunkiem. Ich życiowe doświadczenia budziły respekt i uznanie. Jak pisze Magdalena Kozera: współcześnie takie postrzeganie człowieka starszego przegrywa z traktowaniem go jako zbędnego. Negatywne konotacje starości prowadzą do powstawania wielu stereotypów na jej temat. Seniorom zarzuca się bierność, zależność od otoczenia, nieudzielanie się towarzysko, brak zaangażowania społecznego, zgorzkniałość i brak uczuć. Na stronie internetowej www.glosseniora.pl można przeczytać o trzech podstawowych krokach, które mają zmienić postrzeganie starości. Są to: potrzeba aktywizacji, zmiana wizerunku oraz informacja i dialog. Autorzy strony powołują się na ankiety przeprowadzone wśród seniorów przez Stowarzyszenie Manko w styczniu 2012 roku. Badanie wykazało, że osoby starsze najbardziej potrzebują zagospodarowania czasu, kontaktu z ludźmi oraz integracji z lokalną społecznością.

1 2

Starość może być fajna!
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.