Style zrównoważonej konsumpcji

czwartek, 29.10.2015r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

freegaznim1.kpW odpowiedzi konsumentów na postulaty Corporate Social Responsibility wyłoniły się trzy ruchy: LOHAS, freeganizm i carrotmob. Łączą je trzy rzeczy. Po pierwsze wyższa wartość, jaką najczęściej jest środowisko. Po drugie niezadowolenie z dotychczasowej sytuacji, dostrzeganie ogólnospołecznych problemów i uznanie swojego udziału w ich tworzeniu. Po trzecie wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje nabywcze, tak aby nie pogłębiać i/lub przeciwdziałać pojawiającym się nowym problemom społecznym.

LOHAS, czyli Lifestyles of Health and Sustainability, to grupa, która nie ograniczając konsumowania, wdraża w życie wartości zrównoważonego rozwoju. Konsument reprezentujący ten ruch społeczny ujawnia swoje poglądy i wartości dopiero w momencie robienia zakupów. Ma świadomość, że jego decyzje wpływają na świat, w którym żyje. Typowymi zachowaniami dla członków tej grupy są ograniczanie ilości kupowanej żywności, oszczędzanie wody i energii i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Freeganizm to ruch społeczny sprzeciwiający się szerokorozumianemu konsumpcjonizmowi. Neguje kupowanie nowych, świeżych produktów, na rzecz powtórnego wykorzystania jeszcze dobrych, używanych rzeczy. Ogranicza negatywny wpływ produkcji na środowisko poprzez uznanie za niepotrzebne produkowanie nowych towarów. Promuje wykorzystanie rzeczy już wyprodukowanych, używanych, a nawet śmieci. Ruch ten zakłada, że dobra używane zaspokajają potrzeby w takim samym stopniu, co dobra nowe. Typowymi zachowaniami dla tej grupy są minimalizowanie konsumpcji, rezygnacja z plastikowych torebek i wyrzekanie się nowych produktów na rzecz używanych.

Natomiast Carrotmob promuje robienie zakupów tylko u tych firm, które dbają o różne aspekty CSR. Niekupowanie produktów firmy niedbającej o środowisko ma na celu unaocznienie jej kwestii, jaką musi się zająć, aby klienci chcieli nabywać jej produkty.

freganizm2Opisane powyżej ruchy społeczne mogą funkcjonować tylko w społeczeństwach bardzo świadomych, co tłumaczy ich małą popularność w Polsce. Zgodnie z „Raportem z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w latach 2009-2015” przez TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska świadomość ekologiczna Polaków jest na niewystarczająco wysokim poziomie. Dodatkowym problemem jest brak dobrych nawyków wspierających ekologię na co dzień. Według raportu Polakom brakuje wiedzy w zakresie wykorzystywania inteligentnych liczników energii w gospodarstwach domowych, elektrowni jądrowych, odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii, gospodarki wodnej, jakości powietrza, bioróżnorodności czy CSR.

Mimo że świadomość ekologiczna jest niska, nie oznacza to, że nie warto starać się tego zmienić. Każdy z nas zobligowany jest do tworzenia prywatnych koncepcji dbania o środowisko. Z czasem wraz ze wzrostem świadomości i dojrzałości społecznej również w Polsce tego typu ruchy zyskają na popularności.

 

Katarzyna Holk

 

Redakcja:Dominika Nożewska, Agata Chudy

Korekta: Kinga Giemza, Tomasz Tułasiewicz

Redakcja graficzna: Kinga Parcheta

Style zrównoważonej konsumpcji
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.