Sweet dreams

czwartek, 23.01.2014r.
Autor: napisał/a 10 artykułów.
Tagi: | |

11111Marzenia senne i ich symbolika od zawsze były obiektem fantazji i domysłów. W starożytnej Mezopotamii wierzono, że podczas snu można przenieść się do innego świata. Wzmianki dotyczące tego stanu pojawiły się również w wielu przypowieściach biblijnych. W Polsce od XVI wieku znane jest pojęcie sennika, czyli księgi zawierającej interpretacje snów. Sigmunt Freud doszukiwał się w tym zagadkowym stanie układu nerwowego niezrealizowanych popędów, a także konfliktów na tle psychicznym. Współcześnie sny i ich interpretacja nie odgrywają już tak wielkiej roli w naszej codzienności, sen w znaczeniu fizycznym przybiera powoli formę ekskluzywnego przywileju…

Lustro codzienności

Sny rozumiane są jako projekcje obrazów, dźwięków i wrażeń zmysłowych, których doświadczamy, będąc w objęciach Morfeusza. Niekiedy wizje te są bardzo wyraziste, zdarza się, że doświadczamy w nich silnych emocji. Charakter snów jest najbardziej wymowny, gdy mają one związek z naszym życiem i dotyczą problemów codziennych. Tematyka tych projekcji jest znacznie częściej nieprzyjemna, kiedy ma związek z przykrą sytuacją życiową osoby śniącej. Niektórzy wierzą w prorocze znaczenie swych sennych marzeń, upatrując w nich cennych wskazówek odnośnie do swojego życia, niestety, brak logicznego połączenia oraz ciągłości snów może powodować, że wizje te odbierane będą jako niezrozumiałe, niewytłumaczalne. Naukowcy, zajmujący się badaniem faz snu, sugerują, że śpiąc możemy uzyskać, co prawda enigmatyczne wyjaśnienie nurtujących nas kwestii lub istotnych wydarzeń z przeszłości. By dobrze odczytać przekaz snu, należy najpierw go zrozumieć.

Pierwsze senniki

Tłumaczenie snów i traktowanie ich jako przepowiedni praktykowano już w starożytności. Specjalistą w tej dziedzinie był Artemidor: grecki wróżbita i interpretator marzeń sennych, który stworzył księgę, zawierającą 95 objaśnionych snów. W Polsce pierwsze publikacje tego typu ukazały się w XVI wieku. Przez lata ich odbiorcami byli tylko ludzie z wyższych sfer, co zmieniło się dopiero w roku 1972, kiedy to pojawił się pierwszy ogólnodostępny sennik. Szybko zyskał on na popularności wśród całego społeczeństwa, początkując tym samym swoistą modę na podobne wydania. Poradniki z zakresu interpretacji snów umożliwiały m.in. wygraną w grach losowych. W przypadku jej braku, co zdarzało się dosyć często, winą obarczano swoje niedbalstwo, ale nigdy senniki.

Freudowska psychoanaliza

Freud uważał, że sny mogą być czymś na kształt okna na podświadomość, a ich treść formowana jest przez doświadczenia, pochodzące z wczesnego dzieciństwa. Sny według tego austriackiego lekarza najczęściej stanowiły przejaw wewnętrznego cierpienia i frustracji na tle seksualnym. Freudowska psychoanaliza snów miała charakter kliniczny i instrumentalny, sny pacjentów były analizowane pod kątem dotarcia do głębin podświadomości w celu odnalezienia dręczącej pacjenta przypadłości. Początki psychoanalizy sięgają XIX wieku, kiedy to Freud opublikował swe najważniejsze dzieło: Objaśnienia marzeń sennych, którym rozpowszechnił tezę, ukazującą marzenia senne jako utajone potrzeby i popędy. Według niego sny pełnią funkcję informatora odnośnieskrywanych marzeń i pragnień. Badanie ich pozwala zaznajomić się z aktywnością nieświadomości psychicznej. Freud próbował dowieść, że treść snu kształtowana jest przez doświadczenia, pochodzące z wczesnego dzieciństwa. Psychiatra z Harvardu, Robert Stickgold, w 2008 roku przeprowadził badanie, prosząc 300 przypadkowych osób o opisanie swoich snów. Wyniki jego doświadczenia stoją w  opozycji do teorii Freuda. Analiza zdobytego materiału wykazała, że najczęściej śnimy o tym, co przydarzyło się nam w ciągu ostatniego tygodnia.

1 2

Sweet dreams
  • 5.00 / 5 5
2 ocen/y, 5.00 śr. ocen (96% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.