Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce

czwartek, 13.03.2014r.
Autor: napisał/a 32 artykułów.

2222Mimo że niepełnosprawność nie jest dziś równoznaczna ze społecznym wykluczeniem, to jednak ciągle pojawiają się pytania o to, czy takim osobom jest dziś rzeczywiście łatwiej. Czy w naszym kraju niepełnosprawność oznacza normalność?

Ciężko przychodzi nam samo zdefiniowanie osoby dotkniętej kalectwem, bądź chorobą. Jak wynika ze statystyk TSN OBOP, najczęściej używamy określeń takich jak „niepełnosprawny” i „inwalida”, jednak zdarzają się i tacy, którzy mówią „biedak” lub „kaleka”. Jeszcze dziesięć lat temu, zdecydowana część respondentów odpowiadała, że w Polsce osoby niepełnosprawne mogą czuć się ludźmi gorszej kategorii. Winą za taką sytuację obarczano wówczas państwo, oraz społeczeństwo, które paradoksalnie tworzyli również owi respondenci. Dziś taka percepcja powoli ulega zmianie. Powstaje wiele fundacji (FON, Słoneczko), które mają wspomóc osoby niepełnosprawne, na przykład poprzez promowanie rehabilitacji, kreowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie oraz zasilanie finansowe.

Społeczeństwo należy edukować

Społeczna percepcja roli osób niepełnosprawnych najczęściej kształtowana jest odgórnie, poprzez edukację. Do aspektów edukacyjnych można zaliczyć na przykład tworzenie klas integracyjnych w szkołach oraz kreowanie przyjaznego wizerunku chorych w mediach masowych. Przykładem takiej tendencji są organizowane kampanie społeczne, mające skierować naszą uwagę na los osób niepełnosprawnych. W Polsce są to na przykład: „Niepełnosprawni- normalna sprawa”, „Czy naprawdę jesteśmy inni?”, „Polska bez barier”.

W przypadku pierwszej z wymienionych kampanii, chodziło przede wszystkim o przełamanie stereotypu niepełnosprawnego, postrzeganego jako osobę cierpiącą i smutną; a także przełamanie barier — zarówno architektonicznych, jak i tych międzyludzkich. Kampanii towarzyszyły fotografie osób niepełnosprawnych, a ich motywem przewodnim stały się słowa ks. Jana Twardowskiego : nie widzieć, nie słyszeć, nie dotykać, nie wiedzieć. Miały one odzwierciedlać spotykaną powszechnie postawę prezentowaną wobec osób niepełnosprawnych. Kampanii towarzyszył wydany raport o ich sytuacji w Polsce.

1 2 3

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce
  • 4.00 / 5 5
2 ocen/y, 4.00 śr. ocen (83% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.