Sztuka leczenia, czyli krótko o arteterapii

czwartek, 24.09.2015r.
Autor: napisał/a 6 artykułów.

Arteterapia2m.wBrytyjskie Stowarzyszenie Arteterapeutów definiuje arteterapię jako metodę psychoterapii, w której przekaz artystyczny jest najważniejszą formą komunikacji. Pacjent wyraża siebie poprzez sztukę, zawarte w niej symbole i znaczenia. Następnie jego dzieła poddawane są interpretacji psychologicznej i poprzez ich analizę odkrywa się zupełnie nowe znaczenia. Arteterapia jest zatem formą działań w kierunku skutecznego rozwiązywania problemów, zaburzeń, a także metodą samorozwoju i lepszego poznawania własnego ja.

Skąd się to wzięło?

Środowisko naukowe zaczęło badać wpływ twórczości na zdrowie w latach 30. XX wieku. W Polsce inicjatorem tej formy terapii był pedagog Stefan Szuman. Przez wiele lat on i jego następcy, m.in. wybitny onkolog Julian Aleksandrowicz, tworzyli metody wspierające leczenie za pomocą środków artystycznych, bardzo podobne do dzisiejszych form terapii sztuką. Jednak dopiero w latach 90. techniki arteterapii rozwinęły się na większą skalę i dziś stosuje się je w wielu placówkach terapeutycznych.

Sztuka ma w sobie wielką moc

Arteterapię łatwo pomylić z terapią zajęciową lub zajęciami plastycznymi. W przypadku leczenia sztuką bardzo ważny jest kontekst psychoterapeutyczny i nastawienie na wewnętrzne przeżycia pacjenta. Terapeuta ma być przewodnikiem i towarzyszem działań, a nie ich krytykiem. Wszelkie działania artystyczne mają wychodzić z inicjatywy pacjenta, psycholog może jedynie pilnować i nakierowywać działania we właściwym kierunku. Ma zachęcić chorego do odkrywania nowych interpretacji, dzielenia się skojarzeniami i odczuciami. Nie prowadzi pacjenta odpowiednią drogą, ale towarzyszy mu w jej poszukiwaniu.

Arteterapia wykorzystuje szeroki zakres form twórczości. W leczeniu stosuje się rysunek, malarstwo, rzeźbiarstwo, grafikę, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo (np. układanie trójwymiarowych budowli lub kompozycji kwiatowych). Innymi formami leczenia za pomocą sztuki są: muzykoterapia (słuchanie utworów muzycznych, śpiewanie piosenek), filmoterapia (oglądanie filmów i dyskusja na ich temat), biblioterapia (czytanie na głos fragmentów utworów literackich) lub teatroterapia (psychodrama, pantomima). W ostatnich latach do tej grupy dołączył taniec, a leczenie za jego pomocą, choreoterapia, jest coraz częściej wykorzystywane przez lekarzy.

1 2

Sztuka leczenia, czyli krótko o arteterapii
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.