Testowani na każdym kroku!

czwartek, 06.03.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

Jacek (2)Testy psychologiczne są od kilku lat stosowane jako narzędzie pozwalające określić potencjał zawodowy pracownika. Ułatwiają podjęcie decyzji, odpowiadając na pytanie, czy warto zatrudnić daną osobę lub w późniejszym czasie awansować ją. Oczywiście pracownikom nie kojarzą się one zbyt pozytywnie. Perspektywa spędzenia kilku godzin w obecności psychologa każdego może przyprawić o nieprzyjemny dreszcz. Zwykle boimy się tego, czego nie znamy. Co zatem powinniśmy wiedzieć o testach psychologicznych, aby traktować je jak normalną procedurę oceny?

Pierwsze testy psychologiczne przeprowadzono już na początku XIX wieku, służyły one do odróżnienia osób mniej i bardziej uzdolnionych. W tamtym czasie przeważały teorie, które głosiły, że pewne cechy, np. inteligencja, są właściwościami wrodzonymi i można je tylko odziedziczyć po rodzicach. Na podstawie wyników płynących z testów podejmowano istotne decyzje, np. czy przyjąć dane dziecko do szkoły. Osoby z niskim potencjałem intelektualnym nie miały szans na rozpoczęcie kariery naukowej.

Trudno się więc dziwić, że testy psychologiczne owiane są złą sławą. Jednak jako narzędzia badawcze muszą charakteryzować się obiektywnością, standaryzacją, normalizacją, trafnością, rzetelnością oraz powinny zostać zaadaptowane kulturowo. Otrzymywane wyniki są zawsze surowymi ocenami. Od interpretacji psychologów zależy końcowa opiniao badanej jednostce. Istotne jest więc doświadczenie i wiedza osoby przeprowadzającej badanie. Jeśli psycholog nie potrafi wyciągnąć prawidłowych wniosków z odpowiedzi udzielonych przez osobę testowaną na zadawane pytania, całe badanie można uznać za niepoprawnie przeprowadzone.

Obecnie istnieje bardzo wiele testów psychologicznych. Można je podzielić na takie, które mierzą: potencjał intelektualny, predyspozycje zawodowe, cechy osobowości, temperament, odporność na stres czy umiejętność przystosowania się do nowych bądź trudnych sytuacji. Najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane w obszarze kadrowym to: WAIS-R, Big Five, test potencjału zawodowego WIS, Multiselect, test adaptacji kulturowej czy CISS.

Test inteligencji WAIS

Wechsler Adult Intelligence Scale jest to test mierzący potencjał intelektualny osób dorosłych, który został skonstruowany przez Davida Wechslera, amerykańskiego psychologa. Polska adaptacja nosi nazwę WAIS-R (PL) i składa się z 11 testów, badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. Każda podskala zawiera zadania mierzące odrębny rodzaj zdolności intelektualnych. Narzędzie pozwala ocenić ogólny poziom inteligencji, ale podaje także silne i słabe strony badanej osoby. W trakcie badania przeprowadzane są zarówno testy słowne (test: wiadomości, powtarzania cyfr, arytmetyki, rozumienia oraz podobieństwa), jak i bezsłowne (braki w obrazkach, porządkowanie obrazków, klocki, układanki i symbole cyfr). Pozwala to na dokonanie dogłębnej oceny werbalnego i niewerbalnego IQ. Odmianą testu skierowaną do dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) z późniejszą odmianą WISC-R.

1 2 3

Testowani na każdym kroku!
  • 3.00 / 5 5
2 ocen/y, 3.00 śr. ocen (70% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.